Maisoogst. Er is een trend dat de maisoogst meer akkerbouwmatig gaat. - Foto: Bert Jansen RundveeOpinie

‘Inzet op kennis bij de teelt van mais‘

De maiszaadleveranciers werken er steeds meer aan dat maisteelt akkerbouwmatig gaat.

Fosfaatrechten en melkreductieregeling zijn de talk of the town in de melkveehouderij. Ja, ze zijn belangrijk. Ze bepalen de toekomstige bedrijfsomvang en uitbreidingskansen. Toch is er meer in de wereld dan dat. Uiteindelijk draait het eerst om draaien van rendement, om goede technische resultaten en vooral ook: lol in het werk. Als dat goed zit, komt die bedrijfsgroei ook wel weer.

In 2016 ongekende spreiding in opbrengst snijmais

Snijmais is een belangrijke teelt die het rendement van veel melkveehouders bepaalt. Dit jaar viel vooral in Zuid-Nederland overmatig veel water. Hoewel 2016 als ‘ongeveer gemiddeld’ de boeken in gaat, was de spreiding in opbrengst nog nooit zo groot. Van topoogsten tot het onderploegen nog niet waard, en dat binnen dezelfde regio’s. Afwatering al dan niet op peil, vroeg versus laat zaaien, het tikt dit jaar heel erg hard door in de opbrengst en uiteindelijk in de post voeraankopen.

Service en kennisondersteuning door maiszaadleveranciers

Zaadleveranciers kiezen steeds meer voor service en kennisondersteuning als verkoopargumenten. Zo start KWS het bijscholen van veehouders via masterclasses en groepsbijeenkomsten. Limagrain koerst op snelle gewasanalyses om het optimale oogstmoment te bepalen. 50 tot 100 VEM per kilo droge stof extra, dat zet zoden aan de dijk als je 20 hectare mais koopt of zelf teelt. Bij beide draait het uiteindelijk om hetzelfde: de maisverbouwer benadert zijn teelt op een steeds meer akkerbouwmatige wijze. Hij doet de basiszaken optimaal: grondbewerking, bemesting, zaaidichtheid en -moment en hij vertrouwt steeds meer op de loonwerker bij het bestrijden van ziekten en plagen. Dit jaar viel het trouwens met de ziekten en plagen heel erg mee, ondanks het vreemde groeiseizoen dat een opmaat leek voor schimmels. De goede oogstomstandigheden maakten op dat vlak veel goed.

Shredlage

Over oogst gesproken: shredlage was hot dit jaar. Op een aantal bedrijven té heet: broei ligt bij die oogstwijze op de loer. Ook daarin draait het weer om in de basis alles goed doen. Handboek rundveehouderij openslaan en de werkwijzen volgen voorkomt veel problemen. Maar ja, wie doet dat nog?

Beheer
WP Admin