Foto: Van Assendelft VarkensNieuws

Hokverrijking onvoldoende bij een derde NVWA-controles

Hokverrijking en nestmateriaal blijven aandachtspunten in de varkenshouderij. 19 van de 58 NVWA-controles in 2020 werd op deze punten niet akkoord bevonden.

Dat blijkt uit de Inspectieresultaten welzijn varkens 2020. In totaal voerde de NVWA 62 controles uit, waarvan 58 gericht op hokverrijking. Meest geconstateerd werd dat het verrijkingsmateriaal niet wroetbaar, eetbaar of afbreekbaar was. Ook de eigenschappen vernieuwend en beschikbaar ontbraken diverse malen. Op zeven van de gecontroleerde bedrijven beschikten kraamzeugen in de laatste week voor werpen niet over nestmateriaal. Op zes bedrijven werden geen beperkende maatregelen tegen bijtgedrag genomen in de vorm van het verstrekken van stro of ander materiaal.

Tijdens de controles hanteren NVWA-controleurs de Brochure Hokverrijking van Wageningen Universiteit & Research als leidraad voor goede hokverrijking.

Aanmerkingen verzorging

Naast hokverrijking controleerde de NVWA ook op andere welzijnsaspecten. Bij een zestal bedrijven werden zieke of gewonde varkens niet op passende wijze gehuisvest en verzorgt. Ook werden er zes bedrijven aangesproken op de hoeveelheid licht in de stallen, die moet minimaal 40 lux zijn. Verder waren op vijf bedrijven de dichte vloer van de berenhokken niet voorzien van strooisel en beschikten op zes bedrijven de varkens niet permanent over voldoende vers water.

Door Covid-19 zijn er beduidend minder controles uitgevoerd dan voorgaande jaren. Ook werden de controles kort van te voren aangekondigd om binnen de geldende maatregelen te kunnen werken.

Beheer
WP Admin