Door de toename van de elektriciteitsproductie uit zon en wind was er minder steenkool nodig.- Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Hogere CO2-uitstoot land- en tuinbouw door lagere gasprijs

De landbouw stootte in het eerste kwartaal van 2024 3% meer broeikasgassen uit dan in het eerste kwartaal van 2023. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM.

De stijging van 2,0 naar 2,2 Mton CO2 is vooral toe te schrijven aan meer gasgebruik in de land- en tuinbouw voor zowel elektriciteitsproductie als voor de rest van de bedrijfsvoering. CBS schrijft dat toe aan een lagere gasprijs. De uitstoot van overige broeikasgassen uit de landbouw, waaronder methaan, steeg ook beperkt, van 4,8 naar 4,9 Mton CO2-equivalent.

Meer energie uit zon en wind, minder uit steenkool

De totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland was in het eerste kwartaal van dit jaar 4,1% lager dan vorig jaar. Dat komt vooral door een daling van de elektriciteitssector, die 15% minder uitstootte dan vorig jaar. Dat komt vooral door de toename van de elektriciteitsproductie uit zon en wind, waardoor er minder steenkool nodig was.

Ook in de gebouwde omgeving en in de mobiliteitssector werd minder CO2 uitgestoten. De uitstoot van de industrie bleef gelijk. Het weer heeft ook veel invloed op de uitstoot, omdat er minder verwarming nodig is als het minder koud is. Dit was in het eerste kwartaal ook het geval. Wanneer wordt gecorrigeerd voor het weer, komt de daling van de CO2-uitstoot uit op 2,7%.

De landbouw is verantwoordelijk voor 17,0% van de broeikasgasuitstoot in Nederland. De industrie heeft met 29,7% het grootste aandeel van de totale CO2-uitstoot.

Reacties

 1. Beste Mariska en geachte redactie Boerderij laten we ons aub niet bezig houden met deze deskstudies die allemaal eenzijdig gebaseerd zijn op aannames….. alleen met gezond boerenverstand komen we verder niet met deze eenzijdige onzin….

 2. Beste Mariska,

  Twee vragen.

  Je schrijft: “De totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland was in het eerste kwartaal van dit jaar 4,1% lager dan vorig jaar. Dat komt vooral door een daling van de elektriciteitssector, die 15% minder uitstootte dan vorig jaar. Dat komt vooral door de toename van de elektriciteitsproductie uit zon en wind, waardoor er minder steenkool nodig was.”

  Vraag 1: Op wiens grond wordt een groot gedeelte van deze elektriciteit geproduceerd?

  En je eindigt met: “De landbouw is verantwoordelijk voor 17,0% van de broeikasgasuitstoot in Nederland. De industrie heeft met 29,7% het grootste aandeel van de totale CO2-uitstoot.”

  Vraag 2: “Hoeveel CO2 neemt de landbouw op uit de lucht via de gewassen? Oftewel wat is de netto uitstoot en vergelijk die eens met de andere sectoren.

Beheer
WP Admin