Foto: ANP AlgemeenAchtergrond

Greenpeace: CBS-cijfers middelengebruik te laag

Greenpeace zegt dat veel meer gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw worden gebruikt dan het CBS registreert. Er is sprake van onderrapportage, concludeert de milieuorganisatie.

Greenpeace constateert een groot verschil tussen de verbruikscijfers van gewasbeschermingsmiddelen van het CBS en de verkoopcijfers van de koepelorganisatie Nefyto. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat de milieuorganisatie appels met peren vergelijkt.

De milieuorganisatie heeft de hand gelegd op vertrouwelijke verkoopcijfers van de koepel van bestrijdingsmiddelenfabrikanten Nefyto over de jaren 2010 tot 2013 en legde die naast de openbare gegevens van het CBS.

‘Onderrapportage in de landbouw’

De vergelijking van Greenpeace laat onder andere zien dat het gebruik van glyfosaat in de landbouw volgens het CBS ongeveer een vijfde is van wat er in Nederland wordt verkocht. Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) schat dat het gebruik van particulieren, gemeenten, waterschappen en industrie buiten de landbouw maar een klein deel (2%) van het totale gebruik is. Dus moet er sprake zijn van een onderrapportage in de landbouw, zegt Greenpeace.

Volgens Greenpeace zijn de gegevens van het CBS onbetrouwbaar. GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff: “Het duidt erop dat veel gebruik wordt verzwegen. Ik wil dat staatssecretaris Van Dam snel uitsluitsel geeft: hoeveel van dit gif wordt daadwerkelijk gebruikt en hoe kunnen we daar zo snel mogelijk van af?”

Juridische procedure over openbaarmaking van gegevens

Greenpeace wil beter inzicht in de verkoopcijfers en heeft het ministerie van Economische Zaken daarnaar gevraagd. Het ministerie weigert de gegevens te verstrekken. Over de openbaarmaking van de gegevens loopt een juridische procedure in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Woordvoerder Kees Kodde: “Als het gaat om potentieel gevaarlijke middelen, dan wil je toch weten wat er feitelijk aan de hand is. Waterschappen, wetenschappers en Tweede Kamer moeten die gegevens toch hebben?”

CBS: ‘Greenpeace vergelijkt appels met peren’

Het CBS staat voor haar cijfers. In een reactie stelt een woordvoerder dat de CBS-cijfers zich te beperken tot gebruik in de landbouw van een aantal middelen op een aantal gewassen. Er is per definitie een verschil tussen het verbruik in de landbouw en de totale verkoop van alle middelen aan alle afnemers in Nederland. “Greenpeace vergelijkt appels met peren”, zegt het CBS.

De Tweede Kamer praat donderdag over het gewasbeschermingsmiddelenbeleid met de staatssecretarissen Martijn van Dam (Economische Zaken) en Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Bekijk de verkoopcijfers van Nefyto over 2010, 2011, 2012 en 2013.

Beheer
WP Admin