Partner
Het ANLb is bedoeld voor agrariërs die hun agrarische percelen meer natuur- en milieuvriendelijk willen beheren. - Foto: Natuurrijk Limburg AlgemeenPartner

Gezocht: extra hectares voor natuur- en landschapsbeheer in Limburg

Coöperatie Natuurrijk Limburg zoekt boeren in Limburg die via een meerjarige overeenkomst een vergoeding kunnen ontvangen voor Natuur- en Landschapsbeheer en een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de biodiversiteit in Limburg.

Coöperatie Natuurrijk Limburg staat voor ‘het realiseren van een gezonde natuurinclusieve landbouw’. Dit wil zeggen: een economisch verantwoorde landbouw die in balans is met een rijke (functionele) biodiversiteit. In dit artikel leggen wij uit waarom Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) interessant kan zijn voor boeren in de provincie Limburg.

Het ANLb is een meerjarige subsidie die bedoeld is om de biodiversiteit en waterkwaliteit in agrarisch gebied te verbeteren en de waterkwantiteit te vergroten. Hierbij gaat het om het creëren en in stand houden van leefgebieden voor diersoorten die vergelijkbaar beheer vragen.

Vergoeding ANLb voor de periode 2023-2028

Het ANLb is bedoeld voor agrariërs die hun agrarische percelen meer natuur- en milieuvriendelijk willen beheren. Door deel te nemen aan het ANLb, kunnen zij een vergoeding krijgen voor arbeid en gederfde opbrengsten. Ook levert het ANLb meerjarige gegarandeerde inkomsten op.

De provincie Limburg en de Europese Unie stellen de vergoeding beschikbaar aan agrariërs en particulieren voor de periode 2023 tot en met 2028. Hiermee kunnen ze hun agrarische percelen meer natuur- en milieuvriendelijk beheren. Wij hebben nu beperkt mogelijkheden om het ANLb uit te breiden.

Veldbijeenkomst eerder dit jaar. - Foto: Natuurrijk Limburg
Veldbijeenkomst eerder dit jaar. - Foto: Natuurrijk Limburg

Beheerpakketten en mogelijkheden

Coöperatie Natuurrijk Limburg maakt gebruik van beheerpakketten. Die beheerpakketten zijn tot stand gekomen op basis van eigen inzichten van ecologen binnen de coöperatie en getoetst op ecologische effectiviteit.

De regeling is van toepassing op agrarische gronden. Samen met onze veldmedewerker kunt u bespreken wat de mogelijkheden zijn op en rond uw percelen. Als die er zijn, kan er een contract afgesloten worden voor een bepaald pakket of pakketten. De veldmedewerker beoordeelt per deelnemer en pakket of deze een bijdrage levert aan de verbetering van de biodiversiteit op en rond de agrarische gronden.

Door deel te nemen aan het ANLb, dragen boeren bij aan het behoud van de natuur en de biodiversiteit in de provincie Limburg. Daarnaast kan het ANLb bijdragen aan een duurzame toekomst van de landbouw in Limburg.

Wat onze veldmedewerkers voor u doen

  • Zij organiseren veldbijeenkomsten met agrariërs, waar leren van elkaar centraal staat
  • Zij geven advies over de uitvoering van het beheer
  • Bekijken en monitoren gezamenlijk de resultaten en sturen bij waar nodig

Doe daarom mee!

Door dit beheer uit te voeren, draagt u bij aan het beschermen en verbeteren van de natuurlijke omgeving op uw landbouwgronden. U helpt zo mee aan de klimaatdoelen en de biodiversiteit.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Bel ons via 06-57 82 10 32 of vul het interesseformulier in voor een afspraak

Meer informatie over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op onze website

Beheer
WP Admin