Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Gering effect verkorten of weglaten droogstand

Gemiddeld over 5 jaar, verminderde het verkorten of weglaten van de droogstand de netto opbrengsten met € 12 en € 16 per koe per jaar en werden broeikasgasemissies per eenheid melk met 0.8% en 0.5% verhoogd.

Dat is één van de conclusies uit het onderzoek van Akke Kok van Wageningen Research. Zij bestudeerde de effecten van het verkorten of weglaten van de droogstand op het gedrag van koeien, op melkproductie (met de maat ‘effectieve lactatie’), op inkomen en op broeikasgasemissies per eenheid melk.

Verbeteringen in gezondheid

De licht negatieve effecten op inkomen en broeikasgasemissie kunnen overigens wel teniet gedaan worden en leiden tot een positief resultaat als een verlaging in ziektekosten per koe en een verlengde levensduur van koeien, die op basis van de verbeterde energiebalans in vroege lactatie verwacht zou kunnen worden, kunnen worden gerealiseerd. Deze mogelijke verbeteringen in gezondheid zijn echter niet in de modelvergelijking meegenomen.

Verlengen van lactatie

Een andere optie die door veehouders wordt toegepast is, in plaats van het verkorten of weglaten van de droogstand, het verlengen van de lactatie van koeien. Dit om de transities rondom afkalven milder te maken. Het verlengen van lactaties met 2 of 4 maanden verlaagde de melkproductie van de koppel en de netto opbrengsten, en verhoogde broeikasgasemissies per eenheid melk. Ook hier wijst een gevoeligheidsanalyse uit dat de negatieve gevolgen konden worden gecompenseerd door een verhoogde persistentie van melkproductie of een verlengde levensduur van koeien.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief transitiemanagement en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin