Het Foqus planet-programma van FrieslandCampina beloont duurzaamheidsprestaties, waaronder ook weidegang, wat bijdraagt aan de totale toeslagen die leden-melkveehouders ontvangen. – Foto: Martijn ter Horst RundveeNieuws

FrieslandCampina keert ruim €245 miljoen uit voor duurzame prestaties

FrieslandCampina heeft vorig jaar meer dan €245 miljoen aan toeslagen uitgekeerd aan melkveehouders voor hun duurzaamheidsprestaties, dankzij het Foqus-planet programma en bijzondere melkstromen.

Leden-melkveehouders van FrieslandCampina hebben over hun duurzaamheidsprestaties in totaal ruim €245 miljoen aan toeslagen ontvangen. Het gaat om een optelsom van de vergoedingen voor Foqus-planet (inclusief weidegang) en bijzondere melkstromen. Het laatste deel van de toeslagen is inmiddels uitgekeerd, laat een woordvoerder weten.

Van het bedrag wordt zo’n €190 miljoen uitbetaald via de beloningssystematiek ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ en meer dan €55 miljoen voor deelname aan een bijzondere melkstroom, zoals biologisch, PlanetProof en VLOG. Dit komt in totaal neer op gemiddeld €2,63 aan toeslagen per 100 kilo boerderijmelk. Dat is meer dan eerder verwacht. In het jaarverslag ging de onderneming nog uit van gemiddeld € 2,42 per 100 kilo. (€1,21 Foqus planet, inclusief weidegang, + €0,61 Bijzondere melkstromen + €0,60 coöperatieve inleg.)

Maximale Foqus planet-toeslag is €3,50 per 100 kilo

Foqus planet Duurzame ontwikkeling beloont resultaat op negen duurzaamheidsindicatoren binnen vier thema’s: diergezondheid en -welzijn, klimaat, biodiversiteit en weidegang. De maximale Foqus planet-toeslag is €3,50 per 100 kilo melk als op alle indicatoren maximaal wordt gescoord. Daar gaat wel een coöperatieve inhouding voor duurzaamheid van €0,60 vanaf. Uiteindelijk blijft een maximale netto duurzaamheidspremie van €2,90 per 100 kilo over.

De Foqus planet-toeslag wordt deels gefinancierd door de onderneming, deels door klanten die betalen voor duurzaamheidsinspanningen en deels door de leden-melkveehouders zelf via de coöperatieve inleg van €0,60 per 100 kilo melk, wat neerkomt op een bedrag van in totaal ruim €56 miljoen.

Investeren in verduurzaming productie

Het is voor het eerst dat FrieslandCampina volgens de nieuwe systematiek heeft uitbetaald. Volgens de onderneming staat centraal dat leden vooraf inzicht krijgen in wat bepaalde duurzaamheidsresultaten opleveren in euro’s. Foqus planet Duurzame ontwikkeling maakt het ook mogelijk om duurzaamheidsprestaties, onderbouwd met harde data, voor klanten transparant te maken, zodat ze meetellen in de realisatie van hun eigen doelen. Afnemers zijn hierdoor volgens FrieslandCampina eerder bereid te investeren in verduurzaming van de productie op het boerenerf. FrieslandCampina werkt al samen met Mars, Mondelēz, Danone, Nestlé en McDonald’s en de interesse neemt volgens de zuivelonderneming toe.

De hoogste toeslag in Foqus planet Duurzame ontwikkeling geldt voor de indicator broeikasgasuitstoot. Deze toeslag kan oplopen tot €1,50 per 100 kilo melk. Het verminderen van broeikasgasuitstoot op leden-melkveebedrijven is onderdeel van het Klimaatplan van FrieslandCampina. In juli publiceert de zuivelonderneming de totale broeikasgasreductie in 2023, waaronder ook die op leden-melkveebedrijven.

Beheer
WP Admin