Fries CDA zet vraagtekens bij verziltingsplan AlgemeenNieuws

Fries CDA zet vraagtekens bij verziltingsplan

Het CDA in Friesland plaatst grote vraagtekens bij de plannen van It Fryske Gea voor de verzilting van de waddenkust. De verzilting van gronden binnendijks zou volgens de milieuorganisatie belangrijk zijn voor bijzondere planten en dieren.

Vooral het feit dat It Fryske Gea zegt hiervoor te willen samenwerken met de landbouw is volgens de CDA-fractie heel merkwaardig. Het advies van de leden van It Fryske Gea was om meer samen te gaan werken, vooral met de landbouw. En juist de landbouworganisaties moesten de plannen voor verzilting uit de kranten halen, aldus het CDA.

Agrarische functie langs Waddenkust

De CDA-Statenleden Maaike Prins en Fernande Teernstra willen van het provinciale college weten of zij op de hoogte zijn van de plannen voor verzilting. Daarnaast willen ze weten of de provincie ook overleg heeft gehad over het voornemen het binnendijkse land langs de waddenkust te verzilten. Omdat It Fryske Gea benadrukt dat ze met de landbouw op wil trekken, wil het CDA ook weten hoe de provincie aankijkt tegen de agrarische functie van het gebied langs de Waddenkust.

Grondeigenaren en -gebruikers betrekken in plan verzilting

CDA-statenlid Maaike Prins: “De Waddenkust is een kwetsbaar en waardevol gebied waar veel agrarische activiteiten plaatsvinden. Als CDA vinden wij het belangrijk dat agrariërs duidelijkheid krijgen en dat zij de mogelijkheid hebben om hun bedrijf op volwaardige wijze voort te zetten. Het kan niet zo zijn dat er intenties vanuit It Fryske Gea worden uitgesproken voor verzilting, zonder dat daarin de grondeigenaren en -gebruikers vooraf worden meegenomen.”

Beheer
WP Admin