De patrijs is steeds minder vaak te zien zeggen onderzoekers in een Europees onderzoek naar broedvogels. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Europees onderzoek: intensieve landbouw heeft negatieve invloed op broedvogels

De intensieve landbouw heeft een forse achteruitgang van het aantal broedvogels in Europa veroorzaakt.

Dat concluderen onderzoekers in een Europees onderzoek naar vogels. In heel Europa nam het aantal boerenlandvogels met 57% af tussen 1980 en 2016. In Nederland nam het aantal boerenlandvogels zelfs met meer dan 70 procent af, stellen Europese onderzoekers die vogeltellingen van de afgelopen 37 jaar uit 28 landen met elkaar hebben vergeleken.

Negatieve invloed van intensieve landbouw

Intensieve landbouw heeft volgens de onderzoekers de grootste negatieve invloed op vogels. In Nederland een België spelen ook de verstedelijking een grote rol. Temperatuurstijging zorgt vooral in Oost- en Zuid-Europa voor negatieve gevolgen voor de vogelstand. In Spanje, Italië, Griekenland, Frankrijk en de Baltische staten is ook de afname van bos een belangrijke oorzaak van afname van het aantal vogels.

De onderzoekers hebben voor het eerst het bewijs geleverd dat intensieve landbouw de grootste boosdoener is. Tot nu toe was dat lastig vast te stellen volgens wetenschappelijk kennisinstituut Sovon Vogelonderzoek, dat aan het Europese onderzoek meewerkte. Bekend was wel dat de variëteit aan vogels achteruit gaat door onder meer intensieve landbouw en klimaatverandering, maar daarmee stond nog niet vast of deze bedreigingen ook de oorzaak zijn van dalende aantallen. Door de gegevens van de vogeltellingen te gebruiken konden de onderzoekers statistisch vastleggen wat de invloed van elke soort bedreiging op vogelpopulaties was, aldus Sovon.

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

In totaal zijn gegevens van 170 soorten vogels op 20.000 verschillende plekken in 28 landen gebruikt. Voor Nederland ging het om cijfers van het CBS en Sovon. Volgens de onderzoekers daalt de vogelstand als gevolg van intensieve landbouw, waaronder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Dit heeft vooral op de insecteneters een negatief effect. De grauwe gors, de kemphaan en de patrijs komen bijna niet meer voor of zijn al helemaal verdwenen. De grutto, de kievit en de scholekster gaan die soorten hard achterna, aldus de onderzoekers.

Twee vogelsoorten profiteren juist van de veranderde omstandigheden: de putter en de gans komen veel vaker in Nederland voor. Ganzen vormen zelfs grote broedkolonies op akkers en in weilanden en veroorzaken daar veel schade.

Medeauteur: ANP

Reacties

  1. 50 jaar geleden zat heel de sloot vol met vis en kleine visjes , hengeltje er in gooien en gelijk beet……… nu zitten er een paar grote in , de rest zo dood als een pier…. immers de aalscholvers vissen hem helemaal leeg . ( die zag je vroeger niet, overigens ook natuur).. 50 jaar geleden had ik nog nooit een vos in het buitegenbied gezien, nu wemelt het ervan op sommige plaatsen. de sterkste soorten blijven en de rest word minder of verdwijnt geheel uit de natuur…. de landbouw zal zeker invloed hebben op de natuur. maar intensive bebouwing, wegen des te meer (immers er ligt regelmatig een een dood aangereden dier langs de weg, en waar waar huizen en wegen staan groeit of bloeit niets meer )… we hebben de laatste 50 jaar vele “natuurgebieden “met veel overheidsgeld aangelegd. daar moeten de dan de broedvogels zitten toch?? ik ken gebieden waar meer broedvogels op boeren grond zitten dan in de aangelegde “natuurgebieden”…

  2. Afgelopen week de voorzitter (oud huisarts) gesproken die sprak over 88% predatie door roofdieren, dit was ook vastgelegd op camera en hij heeft om een afschot gevraagd aan de provincie echter krijgt hij daar geen antwoord op en zal het zoals gewoonlijk wel onderin de la verdwijnen. Zolang predatie het grootste probleem blijft of nog erger wordt heeft alles wat wij als boeren doen geen zin.

  3. doordat de predators, zoals vossen en ooievaars kraaien eksters buizerds in zeer grote getale voor komen …. zal het nooit meer goed komen met bovenstaande broedvogels…. als je die predatoren niet “kort “houd …

Beheer
WP Admin