Foto: ANP AlgemeenNieuws

Efsa: korter veetransport voor minder resistentie

Het minimaliseren van de duur van veetransport is één van de maatregelen die effectief kan zijn om verspreiding van resistente bacteriën bij diertransporten tegen te gaan. Dat concludeert de Europese voedselautoriteit Efsa.

De autoriteit wijst verder onder meer op een uitgebreide reiniging van vervoersmiddelen, materiaal en ruimtes waarin dieren geladen worden en op alle maatregen die de diergezondheid, het dierenwelzijn en de bioveiligheid verbeteren.

Verhoogd risico voor langeafstandstransport

Voor langeafstandstransport (boven de 8 uur) ziet de voedselautoriteit verhoogd risico door het rust houden bij verzamelcentra en controlepunten, waar dieren in contact kunnen komen met dieren van andere bedrijven, er besmetting vanuit de omgeving kan zijn en dieren stress kunnen hebben.

Risico’s voor mensen

De Efsa keek in opdracht van het Europees Parlement naar de risico’s van verspreiding van antibioticaresistentie bij veetransport. Het vervoer van vee over lange afstanden wordt sowieso al meer ter discussie gesteld.

Efsa wijst erop dat het tegengaan van verspreiding van resistentie niet alleen belangrijk is voor de gezondheid van dieren, maar ook van mensen. Dit omdat resistente bacteriën van dier naar mens overgedragen kunnen worden.

Geen data

De voedselautoriteit stelt dat er geen data zijn over de verschillen bij transport langer of korter dan 8 uur. In zijn algemeenheid acht de Efsa het echter wel hoogstwaarschijnlijk dat langer transport bijdraagt aan overdracht van resistente bacteriën; hoe langer het transport duurt, hoe meer tijd er is dat deze kunnen worden verspreid.

Gezondheidsprobleem

Efsa-afdelingshoofd Frank Verdonck: “Hoewel beschikbare data laten zien dat er de afgelopen jaren een reductie is in antibioticagebruik, blijft antibioticaresistentie een belangrijk gezondheidsprobleem dat wereldwijd en over alle sectoren heen getackeld moet worden.”

Reacties

  1. Het grootste probleem met lange afstand transporten is dat de personen die de regels bedenken en beslissingen nemen doorgaans niet gehinderd worden door kennis van zaken. In plaats van de varkens te laten slapen en meteen door te rijden naar de eindbestemming wordt de gezondheid van de varkens op verzamelplekken en rustplaatsen telkens gedegradeerd naar de laagste gezondheidsstatus van de dag.

Beheer
WP Admin