Zaaien van vanggewas. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Drijfmest na mais op zand en löss tot en met 15 september

Op vroeg gemaaide percelen maisland op zand- en lössgrond kan nog tot en met 15 september drijfmest uitgereden worden.

RVO.nl heeft een eerder standpunt over uitrijden van dierlijke mest aangepast, meldt Cumela Nederland. Op percelen waar de mais vroeger dan normaal is geoogst, kan in principe nog mest uitgereden worden bijvoorbeeld voor het inzaaien van gras.

Vanggewas zaaien

Cumela geeft wel het advies om goed na te denken over nu nog bemesten, omdat het groeiseizoen grotendeels voorbij is. Sowieso blijft het verplicht om een vanggewas te zaaien na mais op zand en löss. Na de teelt van snijmaïs moet dit uiterlijk 1 oktober gedaan zijn. Gras is een van de toegestane vanggewassen, de andere vanggewassen zijn bladrammenas, Japanse haver, triticale, winterrogge, wintertarwe en wintergerst. Vanggewassen die hoofdteelt worden in het volgende jaar mogen tot uiterlijk 31 oktober ingezaaid worden. Dat gaat dan om spelt, triticale, winterrogge, wintertarwe en wintergerst. De volledige voorwaarden voor vanggewassen staan op RVO.nl.

Beheer
WP Admin