Brabant wil een limiet stellen aan het aantal varkens, koeien en kippen, zodra de Wet dieraantallen en volksgezondheid van kracht is. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Brabant wil sturen op dieraantallen

Brabant wil een limiet stellen aan het aantal varkens, koeien en kippen, zodra de Wet dieraantallen en volksgezondheid van kracht is. Dat zegt provinciebestuurder Anne-Marie Spierings. “Het is niet de vraag óf Brabant gebruikt maakt van deze wet, maar wáár we dit gaan doen.”

Spierings (D66) wil voor diverse regio’s een limiet per diersoort instellen. Een norm voor het aantal dieren per bedrijf ligt niet voor de hand. “De insteek is regulering per gebied, niet per bedrijfslocatie. We willen ruimte blijven geven aan veehouders die hun bedrijf willen ontwikkelen.” Spierings heeft de Wet dieraantallen heel hard nodig om draagvlak te krijgen voor nieuw mestbeleid in Brabant. Burgerinitiatieven en milieuorganisaties willen meewerken aan nieuw mestbeleid, mits het aantal dieren in met name Zuidoost Brabant wordt begrensd. In de provincie geldt sinds november 2015 een bouwstop voor mestverwerkingsinstallaties. “Mogelijk dat de varkens- en pluimveerechten per 2018 worden afgeschaft. Dan hebben we zeker deze wet nodig”, aldus Spierings.

Meer endotoxinen en fijn stof

Het wetsvoorstel is naar aanleiding van het onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) van de plank gehaald. De onderzoekers van RIVM, Wageningen UR, Nivel en Universiteit Utrecht noteerden als belangrijkste uitkomst dat in de buurt van veehouderijen meer endotoxinen (bacteriëndeeltjes) en fijnstof in de lucht kunnen voorkomen. Zij veronderstellen een relatie tussen die concentraties en longontsteking.

Het wetsvoorstel geeft provincies en gemeenten de bevoegdheid het aantal dieren per bedrijf of regio te beteugelen. Op initiatief van Brabant ligt het wetsvoorstel al sinds 2014 klaar.

Gelderland en Limburg niet

De provinciebestuurders Jan Jacob van Dijk (CDA – Gelderland) en Patrick van der Broeck (CDA – Limburg) zeggen geen behoefte te hebben het aantal dieren in hun regio te begrenzen. Ze sturen liever op doelen. Van Dijk: “Het gaat erom de fijnstofuitstoot te verminderen. Met techniek en nieuwe stalsystemen is een reductie van fijn stof te bereiken, niet per se met het verminderen van dieren.”

De wet zal op zijn vroegst eind dit jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De behandeling van de wet is zeker niet afgerond voor de Tweede Kamerverkiezingen op 18 maart 2017. Of de wet er daadwerkelijk komt, is aan het nieuwe kabinet.

Beheer
WP Admin