Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Beregenen met grondwater overdag toegestaan in Brabant

De 3 Brabantse waterschappen verlenen een ontheffing voor overdag beregenen van grasland met grondwater.

Normaliter hanteren waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta een beregeningsverbod met grondwater in de maanden juni en juli van 11.00 tot 17.00 uur. Die wordt van 8 tot 17 juli tijdelijk opgeheven.

Grondwatervoorraad beschermen

Het verbod is om de grondwatervoorraad te beschermen. De waterschappen zien nu dat er veel water verdampt uit de bodem en dat er problemen kunnen optreden op sportvelden en grasland. Om deze te voorkomen is het beregeningsverbod tijdelijk opgeheven. Het is nog steeds verboden om te beregenen met oppervlaktewater in Brabant.

Beheer
WP Admin