Albert Jan Maat AlgemeenAchtergrond

Albert Jan Maat

Opperlobbyist met gevoel voor politiek.

Functie: voorzitter LTO Nederland

Nevenfuncties: lid Dagelijks Bestuur 
Sociaal Economische Raad (SER), lid Bankraad van 
de Nederlandsche Bank (DNB), lid steering group Horizon 2020 EU, lid Copa (Europese boerenorganisatie), lid bestuur Stichting van de Arbeid

Geboortejaar: 1953

Albert Jan Maat werd in 2015 herkozen als voorzitter van LTO Nederland, die namens ZLTO, LTO Noord en LLTB de Nederlandse en Brusselse politiek bewerkt. Maat mag geen echte boerenbaas zijn, zoals ZLTO-er Hans Huijbers, maar hij blijkt een uitstekende lobbyist. Met frisse tegenzin toog Maat in september naar Brussel om in de kantlijn van een EU-landbouwraad te demonstreren voor meer steun voor de melkvee- en varkenshouderij.

Man van dialoog

Met tegenzin, want Maat is een man van dialoog, geen harde actie. Toch speelde hij zijn rol als door onrecht getergde voorzitter van de EU-boerenkoepel Copa, met verve. En waar de leden van de agrarische vakbonden buiten stonden te schreeuwen, dronk een delegatie van LTO een kopje koffie met staatssecretaris Sharon Dijksma.

Nadat de Europese landbouwministers hadden ingestemd met een steunpakket, was het LTO Nederland en niet één van de luidruchtige bonden, die met Dijksma mocht meepraten over de verdeling van de Brusselse miljoenen.

Beheer
WP Admin