Kalveren in een stal. 178 aanvragen komen van kalverhouderijlocaties. – Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

1.417 aanvragen voor opkoopregeling

Tot nu toe zijn 1.417 veehouderijlocaties aangemeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV en LBV-plus). Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

158 veehouders stemden in met het voorstel van RVO: 64 varkenshouders, 41 kalverhouders, 23 pluimveehouders, 19 melkveehouders en 11 bedrijven met verschillende diersoorten. RVO verstuurde 710 beschikkingen. Ondernemers hebben een half jaar tijd om daarop te reageren.

Uit de telling blijkt dat voor 548 varkenslocaties en 393 melkveehouderijlocaties een aanvraag is ingediend. Verder zijn er 178 aanvragen van kalverhouderijlocaties (waarvan 145 in Gelderland) en 220 van pluimveebedrijven. Van de aanvragen opteren 826 voor de LBV-plusregeling, die een ruimere vergoeding kent en waarvoor alleen bedrijven in aanmerking komen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. 447 locaties zijn gemeld voor de landelijke regeling, waarvoor alle veehouderijlocaties in aanmerking komen.

De provincie Noord-Brabant telt 330 aanvragen, Gelderland 320, Limburg 255 en Overijssel 202. De meeste aanvragen komen uit de gemeenten Venray, Ede, Barneveld, Land van Cuijk en Nederweert.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin