Financiers en accountants gebruiken de langetermijnprognose melkveehouderij voor het maken van begrotingen. - Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Melkprijs lange termijn € 43 per 100 kilo

De gemiddelde melkprijs lange termijn – tot en met 2033 – wordt ingeschat op € 43 per 100 kilo melk. Dat meldt het panel Langetermijnprognoses melkveehouderij.

De melkprijs lange termijn is gebaseerd op prognoses in de EU Agricultural Outlook en de verwachte ontwikkeling van de melkprijs in Nederland. Financiers en accountants gebruiken de langetermijnprognose melkveehouderij voor het maken van begrotingen.

De normen zijn de basis van de langetermijnbegrotingen voor veehouders en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische- en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Sinds enkele jaren wordt ook de bedrijfsspecifieke melkprijs toegepast. Die is gebaseerd op de contante melkprijs die het bedrijf de laatste (minimaal) drie jaar ontving.

Daarna wordt het verschil met de landelijk gemiddelde melkprijs, berekend door Wageningen Economic Research, bepaald. Dit verschil bepaalt de afwijking ten opzichte van de norm van € 43. Is gemiddeld € 1 per 100 kilo melk minder ontvangen, dan wordt ‘doorgerekend’ op € 42 per 100 kilo melk. In 2020, 2021 en 2022 lag de melkprijs volgens WER achtereenvolgens op € 35,95; € 39,33 en € 58,68. Die laatste melkprijs is nog een raming.

Beheer
WP Admin