Partner
Foto: Yara RundveePartner

Haal meer melk uit grasland met zwavel

De meeste boeren en adviseurs kiezen nu de meststoffen die zij in het voorjaar gaan gebruiken. Vaak zijn dat traditionele meststoffen die zij altijd gebruiken. En vaak ook meststoffen zonder zwavel. Maar is dat verstandig wanneer je meer melk uit je grasland wilt halen?

“De opbrengst van een grasperceel is afhankelijk van veel factoren”, aldus Theo Courtz, specialist melkveehouderij bij Yara Benelux. “Een factor die nog te vaak wordt vergeten, is de beschikbaarheid van zwavel in de bodem. Voldoende beschikbare zwavel is essentieel voor de vorming van eiwit, aminozuren en enzymen en verbetert zo de stikstofopname én de groei van het gras. En met het oog op de toekomst wordt de eigen eiwitproductie steeds belangrijker. Dus simpelweg meer melk uit gras! Hierdoor is zwavel niet alleen goed voor de bedrijfsvoering, maar ook voor de omgeving.”

Zwavel is beter voor het gras én het milieu

Minder zwavel in de bodem

Vroeger kwam zwavel gewoon uit de lucht en was er voldoende zwavel aanwezig in de bodem. Courtz: “Door de afname van de industriële emissie is dat al lang niet meer zo. Dus is extra zwavelbemesting nodig om het zwaveltekort in de bodem op te vangen. Het tekort aan zwavel is vooral zichtbaar in het voorjaar, omdat mineralisatie uit mest en organische stof pas in de tweede helft van het groeiseizoen voor voldoende beschikbaar zwavel zorgt.”

Het is dus vooral in het voorjaar belangrijk om een zwavelhoudende meststof te gebruiken. “Juist dan is bemesting met zwavel het meest effectief”, zegt Coutz. “Vooral bij de eerste en tweede snede, wanneer de bodem nog koud is en het gras gevoelig is voor zwavelgebrek.”

Wat levert bemesten met zwavel je op?

Als melkveehouder wil je een hoge melkproductie én de voerkosten zo laag mogelijk houden. Maar hoe doe je dat? Courtz legt uit: “Alles begint met de kwaliteit van het ruwvoer. Door te bemesten met zwavel haal je het maximale van kostbare grond. Bemesten met zwavel is weliswaar net iets duurder dan bemesting zonder zwavel, maar het levert gewoon meer en beter ruwvoer op. Met een meeropbrengst van wel 5 tot 10%! Hierdoor heb je minder duur krachtvoer nodig. En dat levert pas echt geld op.”

Hoeveel zwavel heb je nodig voor jouw perceel? Courtz: “Gebruikelijke zwavelhoudende meststoffen geven meestal wel de hoeveelheid zwavel die het gras nodig heeft. We hanteren de volgende vuistregel: 24% stikstof en 15-20% zwavel. Maar je kunt natuurlijk ook het officiële bemestingsadvies volgen op bemestingsadvies.nl. Ervaar zelf hoe je meer melk uit gras haalt en de kosten drukt met lokale eiwitproductie.”

Lees meer over Yara Pure Nutrient

Beheer
WP Admin