Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Gewassen groeien in Flevoland dankzij beregening

In Flevoland staan de gewassen er dit voorjaar al vroeg goed bij. Hier en daar is aan beregening gedaan en dat heeft over het algemeen er aan bijgedragen dat de groei er goed inzit.

Bij biologisch akkerbouwbedrijf van Woerden uit Biddinghuizen doet Teun Huysmans vakantiewerk. Hij is hier de consumptieaardappelen aan het aanaarden om onkruid aan te pakken en om de ruggen weer wat op te bouwen. Foto's: Sytze Bakker

Een mooie suikerbiet van Herman Campmans in Dronten. Het 6 hectare grote perceel Florena is op 16 maart gezaaid.

Een weggereden rij in het spuitspoor heeft zich al weer behoorlijk hersteld. Dit perceel suikerbieten groeit op gediepploegde grond.

Roel Hellinga in Marknesse is tevreden met zijn witlof die mooi in de rij staat. Er is 3 keer beregend om de plantjes boven te krijgen en dat lijkt goed gelukt. Er zit wel aardappelopslag in dat gemakkelijk met een Roundup-rol bestreden kan worden.

De 9,5 hectare vroege peen van Hellinga groeit goed, daarvoor heeft de teler het perceel al twee keer moeten beregenen. Eind juli denkt Hellinga de eerste peen te oogsten.

Een perceel late peen (Nerac) staat er nu mooi boven. Daarvoor is wel een keer beregend en is de korst gebroken met de wieltjes van de zaaimachine.

Een pol Sinora-pootaardappelen geeft al een mooi beeld van de zetting. De selectie is al in volle gang, Hellinga kwam nog geen bijzonderheden tegen.

Hellinga laat hier een, volgens hem, mooi perceel Henrik-wintertarwe zien. De planten staan er goed bij. De aren mochten wel wat groter zijn.

Geen akkerbouw maar wel interessant. Loonbedrijf Aarnink en Ooms is bij fruitteler Jeroen Vereecken in Marknesse de boomgaard aan het bemesten met een kleine mesttank. De loonwerker geeft 25 ton gescheiden varkensmest met een NPK-verhouding van 5-1-5. De stikstof uit de mest is vooral goed voor de graspaden. Daarin leven natuurlijke vijanden van schadelijke insecten.

Het gewas staat er mooi bij. Wel zitten er coloradokevers in die niet bestreden kunnen worden.

De wintertarwe heeft zich na het koude en droge voorjaar goed hersteld.

Een heel mooi systeem dat onder deze omstandigheden perfect werk levert.

De biologische zaaiuien van Jan Bokdam in Biddinghuizen (Fl.) staan er goed bij. Volgens Bokdam hebben ze nu een voorsprong op gangbare uien, maar zullen vast ingehaald worden, omdat de gangbare dankzij gewasbescherming langer door kunnen groeien.

Het perceel wordt geschoffeld door Miervaldis Jevdokiimovs uit Letland. Hij gebruikt hiervoor een oude Fiat verplegingstrekker met schoffels, egjes en sterrollen aan de achterste balk. De sterrollen pakken de onkruiden in of tegen de rij. Jevdokiimovs werkt al 10 jaar bij Bokdam en is goed bekend met de apparatuur.

Johan Knook in Dronten heeft een uniform perceel Summit-zaaiuien. Deze zijn 26 maart gezaaid. De onkruidbestrijding is goed geslaagd.

Verderop is Bokdam zelf biologisch pootgoed aan het selecteren. Hij krijgt daarbij hulp van zijn vader en een oud-keurmeester, die beiden nog geen afscheid van pootgoed kunnen nemen. Bokdam teelt 4 rassen biologisch pootgoed: Dita, Allians, Carolus en Alouette.

Relaxed op de trekker.

Een perceel Nerac-peen komt dankzij beregening toch nog op. De onkruidbestrijding kan beginnen.

Van Woerden beregende om de ontwikkeling te stimuleren. Nu is het mooi vochtig en dat is voor het aanaarden ook positief. Er ontstaan weer mooie strakke ruggen.

Bedrijfsleider Mike Bezemer toont een hand vol goed ontwikkelde Laguna-wortelen. Deze 10 hectare peen is begin maart gezaaid. Ondertussen is het gewas al twee keer beregend met ongeveer 20 millimeter per keer.

Het betreft hier het late ras Allians. Het perceel van 7 hectare staat er nu al mooi bij. Wel zit er wat tweewassigheid in. Misschien te wijten aan het droge voorjaar.

Beheer
WP Admin