Een KLM-vliegtuig landt op luchthaven Schiphol. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Geen natuurvergunning Schiphol zonder stikstofreductie

Een van de manieren om te compenseren is het opkopen van veehouderijbedrijven in de nabije omgeving.

Luchthaven Schiphol krijgt geen natuurvergunning als het niet zorgt voor voldoende vermindering van de stikstofuitstoot. Het bedrijf heeft een aanvraag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingediend voor een natuurvergunning. De minister geeft die vergunning niet zolang de luchthaven niet hard kan maken dat de stikstofbelasting op natuurgebieden binnen een straal van 25 kilometer binnen de perken blijft.

Opkoop veehouderijen

Het bedrijf heeft wel tal van maatregelen aangekondigd om de stikstofbelasting in de komende jaren terug te brengen, maar dergelijke beloften houden voor de rechter geen stand. Een van de manieren om voldoende te compenseren is door het opkopen van veehouderijbedrijven in de nabije omgeving. Dan kan Schiphol door extern salderen mogelijk voldoende compensatie realiseren voor de gewenste vergunning.

Slaagt Schiphol er niet in op die manier stikstofcompensatie te realiseren, dan moet het aantal vluchten omlaag.

Een woordvoerder van de luchthaven haalt het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) aan en zegt dat de luchthaven ‘slechts verantwoordelijk is voor 0,1 procent van alle stikstofneerslag in Nederland’. Remkes tekende daarbij aan dat in het percentage niet alle relevante stikstofuitstoot daarbij aan de luchtvaart werd toegerekend, zoals de emissies van het vliegverkeer boven 3.000 voet. Remkes berekende dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor 0,7 tot 1,1% van de totale stikstofdepositie.

In Nederland zijn duizenden (veehouderij-)bedrijven die (veel) minder dan 0,1% bijdragen aan de stikstofneerslag, een geldige natuurvergunning hebben en daarvoor ook emissiebeperkende maatregelen hebben getroffen.

Luchthaven Lelystad

Niet alleen Schiphol heeft te maken met de stikstoflast. Ook andere luchthavens hebben niet genoeg stikstofruimte en hebben een natuurvergunning nodig. De luchthaven Lelystad kan bij de afgifte van een natuurvergunning geen gebruik maken van stikstofruimte van Schiphol. Aanvankelijk was de gedachte dat beide luchthavens stikstofruimte konden ‘uitruilen’. Maar door het besluit dat stikstofbelasting op een afstand van meer dan 25 kilometer niet meer wordt meegewogen bij de afgifte van een vergunning is een dergelijke uitruil praktisch onmogelijk, nog los van het feit dat Schiphol geen stikstofruimte over heeft.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Reacties

  1. Je zie wel het stikstof is het nieuwe geloof in Nederland. Bij de NOS zeiden ze weer Schiphol loopt tegen zijn milieu grenzen aan…. nee Nederland loopt tegen haar natuur grenzen aan !! Nederland is domweg te klein voor zoveel natuur die ze de laaste jaren hebben bij gemaakt! Boeren weg kopen en nog meer natuur bij maken …. ja dat gaat echt de oplossing zijn…….

    1. woon je binnen 25 km van schiphol? ga maar vast rekenen wat je voor je bedrijf gaat vragen aan de mannen. ze kopen je zo uit!
      nou reken d’r maar niet op.

    2. Ik weet niet of het een super week is. Het komt er op neer dat de elite met hun prive jets rond de wereld vliegen terwijl Jan met de pet thuis moet blijven om de milieu belasting binnen de perken te houden…

Beheer
WP Admin