Foto: Peter Roek AkkerbouwColumn

‘Crisis is winst’

Een economische crisis goed is voor de agrarische sector.

Eindelijk beginnen de gewassen hier te groeien. Vooral de uien, bieten en aardappelen hebben een zeer trage start gehad en bijna alle weersomstandigheden meegemaakt. Als er nu geen schieters in de bieten komen door de kou, is dat dus ook geen argument meer om niet te vroeg te zaaien.

De aardappelen hebben er bijna twee maanden over gedaan om boven de grond te komen. Bij de aardappelen zijn topopbrengsten nog goed mogelijk. Voor de zaaiuien is de top er al wel af. Teelttechnisch is het jammer, maar helaas is een topopbrengst in kilo’s vaak financieel niet het beste jaar.

De aardappelprijzen trekken voorzichtig aan, maar ik ben benieuwd of er nog een goede prijs voor de late bewaaraardappelen in zit. De industrie rekent precies uit hoeveel ze nog nodig heeft tot de nieuwe oogst en weet een behoorlijke voorraad te behouden.

Grondstofprijzen en kosten dagelijks leven stijgen hard

Met andere grondstoffen gaat het beduidend anders: de staalprijs in een jaar tijd over de kop, hout anderhalf keer zo duur, tekort aan rubber. Gebrek aan elektronica en andere grondstoffen waardoor grote fabrieken genoodzaakt zijn de productie stil te leggen. Prijsverhogingen voor machines, die soms wel 10% duurder worden. Ook de huizenmarkt maakt topprijzen mee.

De enige manier is ingrijpen in de vrije marktwerking, maar worden we daar beter van?

Ik vraag me af hoe lang onze economie dit gaat volhouden. Zulke grote prijsstijgingen kunnen toch niet zonder gevolgen blijven? De kosten voor het dagelijks leven stijgen behoorlijk. Tot nog toe is dat voor de meeste Nederlanders nog niet zo’n groot probleem. Door de coronacrisis houdt het modale gezin over het algemeen geld over door de beperkingen op uitgaan, vakanties en reizen. En door de overheidssteun in verband met corona zijn er meer bedrijven gekomen dan voor de coronacrisis.

Kostenstijgingen zorgen niet voor meer geld bij telers

De beperkingen door corona nemen in snel tempo af en ik vrees dat de bedrijven die het laatste jaar overeind gehouden zijn door de coronasteun grote moeite krijgen het hoofd boven water te houden als ze zelf weer hun broek op moeten houden. Dit, in combinatie met een politiek die het niet voor elkaar krijgt een coalitie te vormen en ons land behoorlijk te besturen, kan toch niet zonder gevolgen blijven.

De consument betaalt al beduidend meer voor de eerste levensbehoeften. Er komt alleen nog te weinig bij de teler terecht. Gelukkig zeggen de meeste politieke partijen dat hier verandering in moet komen. Minder produceren voor een eerlijke prijs. Jammer dat ze ons niet uit kunnen leggen hoe dat gerealiseerd moet worden. De enige manier is ingrijpen in de vrije marktwerking, maar worden we daar beter van?

Toch zal er ook in de prijsvorming van onze producten verandering moeten komen. De huidige prijs voor bijvoorbeeld consumptieaardappelen is amper genoeg om de toegerekende kosten te dekken. De geschiedenis heeft geleerd dat een economische crisis goed is voor de agrarische sector. Misschien is dat de oplossing voor een gezonde basis.

Beheer
WP Admin