Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Akkerbouw voelt zich opgeofferd voor melkveehouderij

Overheveling van inkomenssteun naar klimaat- en milieusubsidies verlaagt inkomen akkerbouwers, stelt de NAV.

Om melkveehouders in veenweidegebieden en rond natuurgebieden te compenseren, moeten akkerbouwers bloeden. Dat stelt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), die donderdag het gesprek aangaat met de landbouwcommissie van de Tweede Kamer.

Derogatie melkveehouderij

De NAV heeft om een gesprek gevraagd met de Kamer. In een eerder gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer maakt de NAV duidelijk dat de overheveling van inkomenssteun vanuit de directe betalingen naar gerichte klimaat- en milieusubsidies een forse aanslag plegen op het inkomen van de akkerbouw. Daarbij komen nog de maatregelen die zijn aangekondigd in het kader van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn, dat erop is gericht de derogatie voor de melkveehouderij te behouden.

De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen om stapsgewijs 30% (ongeveer € 215 miljoen per jaar) van de directe betalingen over te hevelen naar de fondsen voor milieu- en plattelandsdoelen. Tegelijk werd ook een motie aangenomen om voldoende geld binnen de directe betalingen te reserveren voor specifieke akkerbouwregelingen.

Inkomensvermindering van 20% in de akkerbouw

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid dat dinsdag door het Europees Parlement is goedgekeurd betekent volgens berekeningen van Wageningen UR een geschatte inkomensvermindering van 20% in de akkerbouw. De maatregelen in het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn scherpen die inkomstenderving nog aan. Daarbij komen de verwachte effecten van beleidsdoelen die de Europese Commissie wil realiseren via onder andere de Boer-tot-Bordstrategie, die volgens berekeningen van Wageningen UR ook tot een verlaging van de akkerbouwinkomens kunnen leiden.

Reacties

  1. Jammerlijke miskleun van de NAV, die alleen maar de interne tegenstellingen in de agrarische sector typeert. Op deze manier komen de doelen van de sector alleen maar verder uit beeld, het gevolg is dat er niet met je, maar over je beslist gaat worden. Er is geen enkel onderzoek dat aangeeft dat de nitraatrichtlijn onder derogatiegraslanden niet gehaald wordt. Wij zijn als agrarische sector als geen ander in staat om realistisch gestelde doelen te realiseren. We moeten daarvoor wel gefaciliteerd worden in middelen en in tijd.

  2. Bijzondere tegenstelling wordt hier verondersteld terwijl er alleen sprake is van verliezers.
    Melkveehouders worden met dezelfde korting geconfronteerd en dat raakt ook direct het inkomen.
    Daarbij is er geen garantie dat het overgehevelde bedrag netto bij melkveehouders in gebieden met beperkingen terecht komt én ook voor hen is het hooguit een compensatie voor verdere beperkingen in de bedrijfsvoering.

Beheer
WP Admin