Met deze 'rol' achterop een 4-wheel drive is de bodem snel op 27 items te scannen - Foto: Stan Verstegen. - Foto: Stan Verstegen AkkerbouwNieuws

Interra Scan brengt 27 bodemeigenschappen in kaart

Interra Scan van Syngenta brengt op een praktische wijze 27 bodemeigenschappen in kaart. Volgend jaar komt de Interra Scan in de Benelux beschikbaar in een servicepakket.

Interra Scan, die Syngenta onthulde tijdens de Fields of Innovation, wordt een service die het bedrijf vanaf volgend jaar wil gaan aanbieden in de Benelux. De service bestaat uit het in kaart brengen van de bodem met de Interra Scan en dat levert beelden op in de hoogste resolutie ter wereld, aldus Syngenta. Net als bij volledige grondmonsters volstaat zo’n scan een keer in de vier jaar.

Interra Scan bijna altijd inzetbaar

De kaart geeft telers inzicht in de textuur, het nutriënten- en koolstofgehalte van hun bodem om de voeding en koolstofvastlegging te optimaliseren. De methodologie die Interra Scan gebruikt, maakt ook een veel bredere inzet van dit systeem mogelijk dan andere bodemscansystemen.

Omdat de scan niet wordt beïnvloed door vocht in de bodem, verdichting, gewasbedekking of teeltomstandigheden, zijn er weinig beperkingen voor het gebruik. Alleen tijdens regen is de scan niet inzetbaar.

Wat doet het?

Met Interra Scan wordt de bodem in kaart gebracht in hoge resolutie voor maximaal 27 informatielagen. Daardoor krijgen telers nauwkeurige informatie over de gezondheid van de bodem. Interra Scan produceert hogeresolutiekaarten die via een platform toegankelijk zijn voor telers.

De detectietechnologie brengt alle gangbare eigenschappen van voedingsstoffen in kaart, waaronder pH, bodemtextuur, organische stof, koolstof en de capaciteit van de bodem om voedingsstoffen vast te houden. Daarnaast maakt het ook planthoogte en beschikbaarheid van water inzichtelijk; alles bij elkaar meer dan 800 referentiepunten per hectare. Het is het equivalent van een complete medische check-up voor mensen, maar dan voor de bodem.

Hoe werkt het?

Het verzamelen van gegevens in het veld omvat twee stappen:

  1. eerst wordt de bodem gescand met gamma-detectietechnologie van SoilOptix. Zo worden alle gangbare nutriënten- en fysieke bodemeigenschappen in kaart gebracht, terwijl fysieke bodemmonsters worden verzameld.
  2. De ruwe scan, bodemgegevens en bodemmonsters worden vervolgens gecombineerd en verwerkt tot 27 hoge definitie bodemeigenschappenlagen.

Telers hebben via een digitaal platform toegang tot de resultaten in een unieke bodemeigenschappenkaart en kunnen kaarten met variabele doses ontwikkelen voor hun toepassingen.

Beheer
WP Admin