Als je er stikstof mee kunt verspreiden, dan kan kalk ook. Boeren gebruikten de schotelstrooier voor meerdere doeleinden. Het bleek niet heel eenvoudig om er een regelmatig resultaat mee te krijgen. Over bobbelig land reed de combinatie hobbeldebobbel. De schokken zorgden voor overlap in het strooibeeld. Voor kalk leek dat minder uit te maken. - Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

1954: Een witte deken van kalk

De (vage) foto uit 1954 toont het strooien van kalk met een schotelstrooier. In die jaren werd er enorm veel onderzoek gedaan naar kalk.

Wanneer, welke soort en hoeveel precies? De meeste boeren gebruikten kalkmergel en zure magnesiakalk, beter bekend onder de namen dolomiet of dolokal. Kalkmergel had bij velen de voorkeur. Het was goedkoop en liet zich beter strooien dan andere soorten. Gemiddeld 1.200 kilo ging er op een hectare.
Veel was nog onbekend over de precieze werking van kalk. Daarom deden de meeste boeren het op gevoel. Een mooie witte deken over het land en het zou wel goed zijn, dachten ze. Een onderzoek uit die tijd noteerde dat ‘boeren niet altijd even rationeel handelden’ als het om bekalken ging. De resultaten vielen dan ook regelmatig tegen. De grond werd in sommige steken alleen maar zuurder. Dat speelde onder meer in de Veenkoloniën.

Kali zit werking calcium in de weg

Het gebruik van kunstmest speelde hierbij een rol. Rijkelijk strooide men bijvoorbeeld kalimeststoffen, niet wetende dat kali de werking van calcium in de weg zit en tevens de opname van andere meststoffen hindert. Adviezen gingen uit van de hoeveelheid kali in kunstmest maar op de zandgronden gebruikten boeren ook stalmest. De daarin aanwezige kali werd niet meegenomen zodat de overmaat daar groter was.

De rijksvoorlichting probeerde boeren zo ver te krijgen dat ze eerst bodemmonsters lieten onderzoeken voor ze overgingen tot bemesten en bekalken. Inmiddels is dat een gebruikelijke gang van zaken.

In de rubriek Zo ging het toen gaan we terug in de tijd. Boerderij bestaat al meer dan 100 jaar en aan de hand van foto's uit het archief kijken we naar de agrarische sector in de vorige eeuw. Benieuwd naar meer historie? Check het dossier Zo ging het toen.

Beheer
WP Admin