‘Pak ammoniak net zo aan als antibiotica’

De veehouderij zelf moet initiatieven nemen om de stikstofemissie met 50% te reduceren.