AlgemeenAchtergrond

‘Zuivelmarkt snel weer naar dieptepunt’

De zuivelmarkt koerst opnieuw, en veel sneller dan verwacht, op een laagtepunt af.

Dit is de mening van toonaangevende zuivelhandelaren. Boeren moet volgens hen rekening houden met een periode van weer dalende melkprijzen.

Te veel seinen staan momenteel op rood, geven velen van hen te kennen op een bijeenkomst in Brussel. De afzet van zowel volle- als mageremelkpoeder stagneert. Kopers leunen achterover en sluiten alleen nog maar contracten af voor de korte termijn. Dit in de wetenschap dat de productie van melk de komende maanden oploopt.

Daar komt nog bij dat vanaf mei zo’n 300.000 ton Europese interventiepoeder op de markt dreigt te komen. Ook komen er grote voorraden boter vrij, maar ook van dit product zijn de tekorten voorbij.

Voor weipoeder, dat nu nog steeds relatief hoog geprijsd is, gaat hetzelfde verhaal op. De vraag neemt af en de periode van tekorten ligt grotendeels achter de rug. Tenslotte komt ook de kaasmarkt weer steeds meer onder druk te staan.

De dollarkoers werkt op dit moment enigszins in het voordeel van de Europese exporteurs, maar dat is niet voldoende om de markt te redden, menen handelaren. Er is volgens hen meer nodig.

Import melkpoeder China

Het zou voor de zuivelmarkt zeer welkom zijn als China nog meer melkpoeder ging importeren dan het nu al doet. Ook zijn velen van mening dat de Europese Commissie haar steunregelingen weer in gereedheid moet brengen. Daar lijkt de Commissie vooralsnog echter weinig oren naar te hebben.

De kans dat China meer gaat importeren, is aanwezig, gezien de opleving van het aantal melamine-incidenten in dat land en de importhausse die volgde op het eerste melamineschandaal van goed een jaar geleden.

Aan de andere kant is helder dat China momenteel al heel veel buitenlandse melkpoeder invoert. Alleen in januari al importeert het naar schatting meer dan 40.000 ton, tot verdriet van de Chinese autoriteiten.

Lees ook Flink meer melkpoeder naar China

Beheer
WP Admin