AlgemeenAchtergrond

Zuivelconcerns betalen 76 cent minder melkgeld

De grote Europese zuivelondernemingen hebben tussen juni vorig jaar en juni dit jaar gemiddeld 76 cent per hon­derd kilo melk minder aan hun veehouders uitgekeerd. Dat valt af te leiden uit de maandelijkse rapportages over de melkprijsont­wikkeling in Europa van LTO-Ne­derland.

Beheer
WP Admin