AlgemeenNieuws

Zorg over nieuwe resistentie in veehouderij

Lelystad – Een nieuwe vorm van antibioticaresistentie in de veehouderij dient zich aan. In onder andere Duitsland zijn bij varkens en pluimvee E.coli- en salmonella-bacteriën gevonden, die bestand zijn tegen Carbapenems.

Het gaat om antibiotica die worden beschouwd als de laatste redmiddelen bij ernstige microbiële besmettingen in ziekenhuizen. Resistente ESBL-bacteriën en MRSA-bacteriën kunnen nog met Carbapenems worden bestreden.

Utrechts hoogleraar en microbiolooog Dik Mevius van het Centraal Veterinair instituut heeft vorige week op twee openbare bijeenkomsten zijn zorg uitgesproken over de carbapenemase-producerende bacteriën.

De vorm van resistentie waar het hier om gaat is eenvoudig uitwisselbaar tussen verschillende soorten bacteriën. In wetenschappelijke publicaties in maart 2012 en oktober dit jaar meldden onderzoekers van het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung de vondst van resistente E.coli op een varkensbedrijf en resistente Salmonella Enterica op twee vleesvarkensbedrijven en op een vleeskuikenbedrijf. Mevius zegt dat hij zorg heeft dat de carbapenemases in de voedselketen terechtkomen.

Het is nog onduidelijk hoe de antibioticaresistentie in de veehouderij is terechtgekomen. De betrokken antibiotica zijn in de veehouderij niet toegestaan. In een van de beschreven gevallen was er sprake van een humane riooloverstort in de nabijheid van een bedrijf. Het is mogelijk dat de resistentie in de veehouderij letterlijk vanuit het riool is komen aanwaaien. Mevius stelt de – onbeantwoorde – vraag wat er met een veestapel in Nederland moet gebeuren, als daarin de resistentie wordt gevonden.

“Er is geen wettelijke basis om maatregelen te nemen, als we het vinden”, zegt Mevius. “Daar moeten we goed over nadenken. Laten we het gebeuren, of doen we er wat aan?”

Arts-microbioloog Jan Kluytmans, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,  heeft op de website Foodlog eerder al zijn zorg geuit over carbapenemases. “Als carbapenemases in de voedselketen komen vinden wij dat een catastrofe”, zegt hij. Het probleem  van resistentie in de gezondheidszorg doet zich nu vooral voor door resistentie in mensen. In India en Pakistan is de resistentie omvangrijk mede door het onzorgvuldig medicijngebruik en onhygiënische omstandigheden. “Dat is vragen om problemen, die ook onze kant op komen”, zegt Kluytmans. Hij vreest dat er eerst een calamiteit nodig is, voor er maatregelen getroffen worden.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn volgens de jongste Nethmap-rapportage de meeste gevallen van carbapenem-resistente te verklaren door behandeling in buitenlandse ziekenhuizen. De grote Klebsiella-uitbraak in het Maasstad-ziekenhuis betrof ook een carbapenem-resistente bacterie.

Een overzicht van de prijzen voor vleeskuikens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin