AlgemeenAchtergrond

Zorg over CO2-krapte glasteelt

De glastuinbouw heeft zorgen over de toenemende krapte van CO2.

De tuinbouw zal naar verwachting zelf minder CO2 produceren door gebruik van meer duurzame energiebronnen en zoekt naar alternatieven uit de industrie.

“We willen meer grip hebben op de toekomstige beschikbaarheid van CO2. Het is een belangrijke productiefactor en dat moet in orde zijn”, zegt Jan Smits, programmaleider van het project Kas als Energiebron.

Het Productschap Tuinbouw maakte gisteren het jaarplan voor 2010 van dit programma bekend. Het landbouweconomisch instituut LEI rekent nu aan de behoefte van de glastuinbouw als het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. Door de opkomst van gesloten kassystemen, aardwarmte en biogasinstallaties loopt de productie van CO2 op de bedrijven in de toekomst steeds verder terug. Voor een aantal teelten is de CO2 van een WKK niet zuiver genoeg.

In het jaarplan ligt het accent op het nieuwe telen. De onderzoekers willen volgend jaar duidelijkheid krijgen over de haalbaarheid van het systeem dat met buitenluchtaanzuiging en schermen grote energiebesparingen krijgt. Telers krijgen in 2010 subsidie voor de nodige investeringen.

Verder wil de sector dat eind 2010 zes aardwarmteprojecten in aanbouw zijn. “Dat is heel ambitieus, maar er staan veel partijen te dringen om te beginnen.”

Smits verwacht dat de garantieregeling wordt aangepast, omdat de risico’s op misboring nu te hoog zijn. Momenteel werkt het PT met andere partijen aan een aanvullende ondersteuning van een proef in de Koekoekspolder. Smits hoopt dat uit de ervaringen van Koekoekspolder het stimuleringsbeleid voor aardwarmte zal worden verscherpt.

Beheer
WP Admin