AkkerbouwAchtergrond

Zoete erwt krijgt erkenning

Akkerbouwers Griet en Piet Hoekstra in het Friese Sint Jacobiparochie krijgen zaterdag een erkenning als streekproduct voor de Kollumer Zoete Erwt. Het is in 2006 begonnen als een hobby, zegt Griet Hoekstra. ”Dit jaar hebben we 30 are geteeld voor de consumptie.”

Hoe kwamen jullie erbij om zoete erwten te telen?
”In 2005 hadden wij op ons akkerbouwbedrijf kleine veldjes met vijftig oude gewassen aangelegd, in het kader van het vijfhonderd jarig bestaan van de gemeente Het Bildt. Daar zat ook de zoete erwt bij. Mensen zeiden dat het zo jammer is dat die uit beeld raakte, omdat de erwt zo lekker is. In 2006 hebben we zes erwten gekregen van het Kenniscentrum voor Friese gewassen. Die zijn we gaan vermeerderen.”

Is het een gemakkelijke teelt?
”Het vergt veel handwerk, vooral het onkruidvrij houden van het gewas. Collega Jaap de Jong is de erwt ook gaan telen. Hij had nog een oude getrokken combine waar we de erwten mee konden oogsten. Wij hebben een oude zaaimachine op de kop getikt. Dat scheelt werk. Maar meer dan 30 are willen we niet. We hebben al een intensief bouwplan met pootaardappelen, uien, graszaad, bieten en granen. En we doen ook nog loonwerk.”

Waar gaan de erwten naartoe?
”Greydanus en Brouwer in Heerenveen verkopen de zoete erwten aan winkels. De groothandel vermarkt meer streekproducten die het keurmerk Waddengoud hebben. Wij krijgen zaterdag voor de Kollumer Zoete Erwt ook het Waddengoud-certificaat. Dan is de erwt een erkend streekproduct.”

Wat vindt u van de erkenning?
”Dat is de kroon op het werk waar we in 2006 mee zijn begonnen, met zes erwten. Terwijl de erwt toch vooral een groente is voor de wat oudere generatie, die nog de tijd neemt om de erwten een nacht te laten weken.”

Gaan jullie nog andere oude gewassen nieuw leven inblazen?
”We hebben niets in de planning. Er is veel kennis verdwenen over de teelt van oude gewassen. Gelukkig hebben we bij de teelt van de zoete erwt veel hulp gehad van vrijwilligers. Maar er zijn genoeg oude gewassen die vroeger in Het Bildt werden geteeld, zoals vlas, boekweit, rogge en allerlei soorten klaver. Om economische redenen zijn die gewassen uit het bouwplan verdwenen. Wij hebben zelf ook nog vlas geteeld. Maar die oude gewassen telen is te arbeidsintensief voor ons bedrijf. Al dat handwerk loopt je vaak voor de voeten bij de reguliere akkerbouwgewassen.”

Beheer
WP Admin