AlgemeenAchtergrond

Zelf oordeel vellen

Het is niet langer de vraag of we nog willen dat er genetisch veranderde of gekloonde productiedieren komen.

De ontwikkeling in de techniek schrijdt voort en de introductie van bijvoorbeeld gekloonde kweekvis is niet ver weg, voorspelt het voedselveiligheidsinstituut Rikilt van Wageningen UR.

De vraag is vooral of, en zo ja hoe we gekloonde en transgene dieren buiten de deur willen houden. We kunnen ons maar beter voorbereiden op de realiteit, voordat de werkelijkheid een loopje met ons neemt, zeggen Wageningse deskundigen.

De bestaande regelgeving is niet genoeg toegerust op de handel in transgene dieren. Is een kloon genetisch gemodificeerd of niet? De regelgeving geeft er geen eenduidig antwoord op, en mogelijk zijn er nog meer leemtes in de regelgeving.

Belangrijker echter dan de juridische of wetenschappelijke implicaties, zijn de maatschappelijke opvattingen over kloneren en genetische modificatie. We moeten de wetgeving en de wetenschap inzetten ten dienste van de maatschappij. En dat betekent dat de Nederlandse bevolking eerst zelf een oordeel moeten vellen over het genetische modificatie, voordat we de wetenschap en de wetgevingsjuristen hun gang laten gaan.

Beheer
WP Admin