AkkerbouwAchtergrond

Zekerheid bietenteelt voorbij

Schrapt de WTO de suikerinvoerheffingen, schaf dan ook het suikerquotum af.

Lange tijd was de suikerbietenteelt een baken van veiligheid dankzij de quotering en invoerheffingen. Een hoog saldo ging samen met weinig werk. Ideaal. Maar twee donkere wolken bedreigen dit veilige bolwerk. Enerzijds de Europese Commissie die de quotering in 2015 wil afschaffen. Anderzijds de nieuwe WTO-afspraken, waardoor EU-invoerheffingen van suiker 70 procent worden verlaagd, zodat exporterende landen als Brazilië makkelijker hun goedkope suiker naar de EU kunnen transporteren. Het LEI heeft de saldo-effecten op de bietenteelt van drie scenario’s doorgerekend: 1. na 2015 hetzelfde houden als nu; 2. quotering behouden, maar invoerheffingen afschaffen; 3. afschaffen van quotering én invoerheffingen.
Een meerderheid in het Boerderij-lezerspanel wil het suikerquotum houden. Lekker veilig. Echter, als de politiek besluit het quotum te behouden, maar via nieuwe WTO-afspraken wel de grenzen opengooit voor rietsuiker (scenario 2), pakt dat desastreus uit. Exporteur Brazilië overspoelt de EU-markt met goedkope suiker, terwijl de Europese bietenteler niet kan uitbreiden omdat de quotering dat tegenhoudt. Door niet te kunnen uitbreiden, kan de kostprijs niet omlaag en wordt EU-suiker nooit concurrerend met rietsuiker. Dan ook het quotum eraf. Dat beperkt de schade voor de Nederlandse teler enigszins.
Doel van de suikerhervorming is liberalisering van de markt. Daardoor daalt de suikerprijs, wat de Europese Commissie ook voorstaat. De belangen van consument en industrie wegen voor Brussel veel zwaarder dan de belangen van die enkele suikerboer. Maar zal de suikerprijs dalen? De berekening in het LEI-rapport is gebaseerd op aannames. Groeit de suikerproductie in Brazilië wel zo hard zoals sommigen beweren? Er zijn ook geluiden dat de aanplant van nieuwe rietplantages juist stokt omdat de crisis zo hard toeslaat in dat land. Het enige dat zeker is bij invoering van het nieuwe suikerbeleid, is dat alles onzekerder wordt.

Beheer
WP Admin