AlgemeenAchtergrond

Zandvlakte door landbouw

Zandverstuivingen zijn gekoesterde landschapselementen op verschillende plaatsen in Nederland.

De kale delen in heide- en duinlandschappen zijn ontstaan na intensieve begrazing door schapen. De heide had het zwaar te verduren onder de schapenpoten. In combinatie met het plaggen kreeg de heide op sommige plekken geen kans zich te herstellen en zo ontstonden zandvlaktes, die zich verder uitbreidden.

Daarmee werd het gebied onbruikbaar voor de landbouw. De plaggen konden niet meer worden geoogst als bemesting voor het bouwland of als strooisel in de potstal.

De verzanding werd veroorzaakt door overexploitatie door de landbouw, met als gevolg dat de hei verdween en de landbouw een mineralenbron teloor liet gaan.

Beheer
WP Admin