AkkerbouwAchtergrond

Zaai zomer-graan op tijd

Zaai zomergranen, wanneer de grond daarvoor geschikt is, zo spoedig mogelijk.

DLV hanteert als richtlijn voor zomertarwe een opbrengstderving van 20 procent bij zaaien halverwege april en 40 procent bij zaaien begin mei. Zomergerst heeft een goed compensatievermogen, al neemt de uitstoeling bij zaaien in april wel sterk af. Bij brouwgerst is 225 planten per vierkante meter in het voorjaar genoeg, in zomertarwe is het streven 250 tot 275 planten per vierkante meter.

Beheer
WP Admin