Foto: Theo Galama RundveeVideo

Ynze Oenema: sinds mei geen regen meer gehad

Zelf noemde Ynze Oenema zijn dorre grasland al grappend de Wapsersahara, maar de aanblik van het verdroogde grasland is niet om te lachen.

Sinds het maaien van de tweede snee in mei is er geen echte regen meer gevallen. Dit is wat de droogte met zijn melkveebedrijf doet.

Beheer
WP Admin