AlgemeenAchtergrond

WUR: hogere komkommerproductie onder diffuus glas

De productie van komkommer onder diffuus glas is hoger dan onder helder glas.

Dat blijkt uit een lopend onderzoek van Wageningen UR naar de invloed van diffuus glas in de komkommerteelt. Diffuus glas verstrooit het licht omdat het matter is dan helder glas. Onderzoeker Tom Dueck presenteerde, tijdens de landelijke dag Komkommer, de eerste resultaten van een proef die begin 2008 is gestart. Daaruit blijkt dat ondanks een lagere lichtdoorlating van diffuus glas, een hogere totale productie gerealiseerd werd van 6,5 tot 9,2 procent.

Diffuus licht dringt dieper door in het gewas en bereikt ook in de lagere delen van de plant waarin licht van helder glas moeilijker komt. Daardoor is er meer fotosynthese en is de tijd tussen bloei en oogst bij diffuus glas ongeveer 6 procent korter, hetgeen de productie verhoogt. De vruchten zijn zwaarder en talrijker per vierkante meter. Bovendien is het kasklimaat bij diffuus glas gematigder. De kastemperatuur lag op zonnige dagen 1 graad Celsius lager. De luchtvochtigheid daarentegen was 1,5 tot 2 procent hoger.

Privaat proefstation Botany, doet een soortgelijke proef in tomaat. Onderzoeker Hendrik-Jan van Telgen stelde eveneens vast dat ondanks een lagere lichttransmissie, de productie met 2 procent toenam. “Dat heeft ons toch wel verbaasd,” aldus de onderzoeker. Net als in de komkommerteelt bleek de zetting en vruchtgroei onder diffuus glas sneller te gaan. Ook waren de gewas- en kastemperaturen lager. Toch waren er ook verschillen. Zo bleek het blad in de komkommerteelt dikker te worden onder diffuus glas, terwijl het tomatenblad juist dunner was. Ook bleek het vruchtgewicht en het aantal trossen bij tomaat lager uit te vallen bij minder licht. De onderzoekers denken dat de verschillen deels ontstaan doordat de lichtinval in beide kassen niet gelijk waren.