RundveeAchtergrond

Wij doen mee aan de BDM-melkstop!

We krijgen een leveringsstop in Duitsland, en doen daar graag aan mee. Desnoods blokkeer ik zelf met de trekker de toegang tot de melkfabriek!

Wij zijn al jaren lid van de BDM, de bond van duitse melkveehouders. Die gaat een leveringsstop organiseren die minimaal 5 dagen zal duren. Het niet leveren van melk aan de fabrieken zal elke boer gemiddeld per stakingsdag 0,1 ct per kilo melkquotum kosten. Maar dat hebben we er wel voor over om een fiks hogere melkprijs af te dwingen. Als we niks doen en gewoon maar blijven leveren, kunnen de fabrieken en de supermarkten doen wat ze willen met de melkprijs. We moeten af van een markt waar alleen de supermarkten de macht hebben. We moeten van een buyersmarket, naar een sellersmarket. In normaal Nederlands: van kopersmarkt naar verkopersmarkt. Oftewel: de verkoper bepaalt de prijs.

De leverstop wordt gepland voor een feestdag, omdat in Duitsland de supermarkten dan totaal leeg gekocht worden door de consumenten. Ik geloof dat dit in Nederland niet anders is. Waarschijnlijk zullen we bij de melkfabrieken de poorten blokkeren zodat die niet onderling kunnen gaan schuiven met hun volumes. Als ik hiervoor met een trekker naar de melkfabriek moet, doe ik het meteen.

Melkprijs daalt anders naar 27 cent

De boeren in Oostenrijk hebben aangegeven voor 90% actiebereid te zijn. Ook in Frankrijk en Denemarken wordt de druk opgevoerd. De actie´s worden door de pers verslagen in de regionale kranten. Lees bijvoorbeeld een goed stuk hierover in de Schweriner Volkszeitung.

Momenteel is er misschien nog een goede boterham te verdienen. Afgelopen maand kregen we nog 37 cent per kilo melk. Maar in West-Duitsland wordt al gesproken over een melkprijs van 27 cent voor komende winter. Want Aldi heeft de eerste prijsverlagingen aangekondigd voor de zuivelproducten. Aldi is marktleider in Duitsland. De andere supermarktketens gaan hier gegarandeerd achteraan. En ik hoef hier niet een betoog te houden dat 27 cent bijlangena niet genoeg is om de kostprijs te dekken bij de huidige krachtvoerprijzen.

Wij willen minimaal 43 cent per liter voor onze melk betaald krijgen. Wij doen mee met een eventuele melkleverstop. Milchlieferstopp, wir sind dabei!

Beheer
WP Admin