AkkerbouwAchtergrond

Wie betaalt, die bepaalt

Onafhankelijk onderzoek loopt terug. Telers zouden meer moeten bijdragen.

Het kritische Vara-programma Zembla beweerde anderhalve week geleden in de uitzending Moord op de honingbij dat Wageningen Universiteit geen onafhankelijk onderzoeksinstituut zou zijn, maar financiële banden heeft met de bestrijdingsmiddelenfabrikanten.
Dat is deels niet waar, deels wel waar. Wageningen Universiteit is wél een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Echter, het heeft wel het bedrijfsleven nodig. Omdat de overheid wegens bezuinigingen minder onderzoek financiert, zoeken de instituten andere opdrachtgevers, zoals middelenfabrikanten.
Wie betaalt, die bepaalt. Onderzoek gefinancierd door het ministerie van ELI of het Productschap Akkerbouw wordt altijd ter beschikking gesteld aan de telers. Een voorbeeld. Er is een goedkoop en een duur fungicide tegen een bepaalde ziekte. Uit onafhankelijk, door de overheid of de sector (Productschap Akkerbouw) gefinancierd onderzoek bleek dat het goedkope middel net zo goed werkt als het dure. Dat is waardevolle info voor de teler.
Maar omdat de overheid tegenwoordig weinig geld hiervoor beschikbaar stelt, droogt dit soort onderzoek op. Dergelijke onderzoeken worden nog steeds uitgevoerd, maar nu in opdracht van fabrikanten. Maar dat mogen de instituten niet naar buiten brengen zonder toestemming van de fabrikant. Heeft het dure middel werkelijk meerwaarde, dan schermt de fabrikant met de onderzoeksresultaten. Werkt het dure middel even goed of zelfs minder goed dan het goedkope middel, dan komen die uitkomsten niet in de openbaarheid.
Telers zijn er mede schuldig aan dat onafhankelijk onderzoek verschraalt. Het Productschap Akkerbouw financiert onderzoek. Laatst vroeg het Productschap een extra bijdrage voor onderzoek, maar dat ligt bij de achterban heel gevoelig. Nogmaals, wie betaalt, die bepaalt. Willen telers meer gericht onafhankelijk landbouwkundig onderzoek, dan moet de knip open.

Beheer
WP Admin