AlgemeenAchtergrond

Wie betaalt, bepaalt: de EU dus

EU-subsidie gebaseerd op historie is passé. wie EU-geld wil behouden moet veranderen.

Akkerbouwers en melkveehouders zijn voor 30 tot 50 procent van hun inkomen afhankelijk van EU-geld. Die constatering is heel belangrijk tegen de achtergrond van de onderhandelingen die straks losbarsten over invulling van het EU-landbouwbeleid na 2013. Daarbij is veel onzeker, maar er zijn (vrij)wel drie zekerheden:

1. Grondgebonden boeren hoeven niet bang te zijn dat het EU-landbouwbeleid wordt afgeschaft. Die gedachte wordt wel eens geopperd, maar zal het niet halen. Al was het alleen maar omdat grootmachten als Frankrijk en Duitsland daar een stokje voor zullen steken. En wat te denken van de Oost-Europese landen die net zijn aangehaakt bij de EU? Die willen houden wat ze nu eindelijk hebben gekregen.

2. EU-subsidie gebaseerd op historische productie is na 2013 passé. Het is de belastingbetaler dan echt niet meer uit te leggen dat de Nederlandse boeren €689 miljoen (de bedrijfstoeslagen die dit najaar worden uitgekeerd) krijgen op basis van de productie uit een ver verleden.

3. EU-subsidie zal na 2013 veel meer gekoppeld worden aan nieuwe doelen: landschaps- en natuurbeheer, biodiversiteit, dierenwelzijn, milieu en klimaat (CO2-neutraal). Alleen op deze manier kan het EU-landbouwgeld (in 2013 is dat 32 procent van de totale EU-uitgaven tegen 60 procent in 1988) overeind blijven.
Wat betekenen deze zekerheden? Dat akkerbouwers en melkveehouders die zeggen niks te voelen voor dat gedoe rondom natuur, welzijn, klimaat en dergelijke, zich nog eens goed achter de oren moeten krabben. Want gemiddeld zijn ze wel voor 30 tot 50 procent afhankelijk van EU-geld. En aangezien datzelfde EU-geld wel aan die nieuwe doelen wordt gekoppeld, zullen ze in inkomen fors achteruit gaan. Wie niets voelt voor die nieuwe doelen straks, moet nu strategisch rekenen zonder bedrijfstoeslag. Wie wel EU-geld wil blijven ontvangen, moet de nieuwe doelen in zijn bedrijfsvoering verankeren. Kortom: iedereen moet veranderen.

Beheer
WP Admin