AlgemeenAchtergrond

Werkgevers verzamelen alle argumenten voor behoud schappen

Het heeft even geduurd, maar de gezamenlijke werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben een gezamenlijke visie gepresenteerd op de product- en bedrijfschappen, in de politiek aangeduid als de PBO’s (publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties). Alle argumenten werden op rij gezet. Het werd tijd, want het is twee voor twaalf en volgens sommigen is het moment al gepasseerd dat de schappen nog gered kunnen worden.

Aan Gerard van der Grind van LTO Nederland en mede-opsteller van de nota de vraag of er nog hoop is.
“Ik denk dat er zeker nog hoop is. We weten dat de oude corporatistische gedachte niet meer zo leeft, maar als je de schappen in een moderner jasje steekt, ze een eigentijdser bestuursvorm geeft, ze onderbrengt bij een ander ministerie (ELI) en ze een beperkt aantal taken laat doen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft en waar je op delen de overheid ook mee ontlast, dan is er zeker hoop.”

Een meerderheid in de Tweede Kamer, met liberaal kamerlid Charlie Aptroot voorop, wil af van de schappen en ook minister Henk Kamp van sociale zaken heeft het wel gehad met de schappen. Daar kwam ook nog bij dat met name het agrarische bedrijfsleven de laatste tijd niet veel eenheid uitstraalde als het ging over de toekomst van de schappen, met name in de tuinbouw. Er ligt intussen een Kamerbreed gedragen motie-Aptroot, waarin het kabinet wordt gevraagd om te onderzoeken welke taken van de schappen onmisbaar zijn en welke niet.
De situatie is toch zorgelijk?

“In de motie-Aptroot zagen wij aanknopingspunten om te benadrukken waarom de schappen toch belangrijk zijn. Er zijn diverse taken van de schappen die niet door anderen kunnen worden gedaan, of die, als ze door de overheid moeten worden uitgevoerd, duurder zijn en minder efficiënt worden uitgevoerd. Zo zijn de schappen zeker 20 procent goedkoper dan de overheid als het gaat om de uitvoering van medebewindstaken, hebben we onderzocht. Bovendien zijn via de schappen zaken te regelen die anders niet of heel moeilijk zijn te regelen. Bijvoorbeeld ketenpromotie, sommige soorten onderzoek en zaken op gebied van arbeid.”

Jullie nota kan worden gezien als een belangrijke bouwsteen voor het advies van de commissie Jorritsma, die het kabinet moet adviseren bij de besluitvorming over de PBO?
“Ja, en voor het kabinet zelf. We hopen dat onze voorstellen goed worden gelezen.”

Jullie komen ook tegemoet aan de breed levende wens om de schappen democratischer en onafhankelijker te maken. Hoe moet ik dat zien?
“We stellen voor om in het bestuur van de schappen een onafhankelijk, door de Kroon benoemd bestuurslid te benoemen, naast de onafhankelijke voorzitter. We hebben dat afgekeken van de SER, waar ook kroonleden in zitten. Daarnaast willen we ook niet-georganiseerden betrekken en ze tot 20 procent van het aantal zetels geven. Nu is die groep niet vertegenwoordigd. Ook denken we de vakbonden op belangrijke punten achter onze voorstellen te krijgen. Ik verwacht dat we met deze en andere voorstellen goede hoop mogen hebben.”

Beheer
WP Admin