AlgemeenNieuws

‘Werkelijke Ehec-schade Duitse tuinbouw blijft 75 miljoen euro’

Berlijn – Het Bauernverband houdt vast aan zijn oorspronkelijke Ehec-schaderaming van 75 miljoen euro voor de Duitse groenteteelt.

Dat zegt de Duitse boerenfederatie vandaag, nadat gisteren van de kant van het landbouwministerie in Berlijn in Brussel een compensatieclaim van 16 miljoen euro was neergelegd. ”Bij dat bedrag moet erop worden gelet dat de schade maar voor de helft wordt gecompenseerd. De aangemelde schade van de Duitse groentetelers bij de EU bedraagt derhalve 32 miljoen euro.

Verder zijn enkele slasoorten, waarvoor een waarschuwing gold om ze niet te consumeren, bijvoorbeeld rucola en Chinese kool, van de compensatieregeling uitgesloten. Ook zijn de ramingen voor de compensaties deels relatief gering ten aanzien van bijvoorbeeld het aantal slaplanten per hectare. Daar komt nog bij, dat zich de markt als geheel na de opheffing van de consumptiewaarschuwing nog niet volledig heeft hersteld,” legt het Bauernverband (DBV) uit waarom het bij zijn raming van 75 miljoen blijft. De federatie eist daarom dat er geen verdere kortingen op de compensaties worden toegepast als het door door de EU opgestelde budget van 210 miljoen euro wordt overschreden.

Beheer
WP Admin