AkkerbouwAchtergrond

Wereld verbruikt opnieuw meer graan dan wordt geoogst

De akkerbouwers zijn best tevreden over de graanprijzen die de oogst van 2010 hebben opgeleverd. De vraag is nu wat het nieuwe seizoen gaat brengen.

Akkerbouwers hopen opnieuw op hoge graanprijzen. Veehouders vrezen een verdere stijging van de voerprijzen.

Diverse analisten hebben prognoses gepubliceerd voor het graanseizoen 2011/2012, dat loopt van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. Het nieuwe seizoen maakte een behoorlijk valse start. De wintertarwe in de VS staat er door droogte minder goed bij dan in andere jaren. De oogst is daar begonnen en de opbrengsten vallen tegen. Ook China had een droge winter.

Bovendien is door regen veel zomertarwe en mais in de VS niet op tijd gezaaid. Dat geldt ook voor Canada, Rusland en de Oekraïne. Een kort groeiseizoen betekent vaak een lagere opbrengst.
In de EU had het graan tot begin juni last van droogte. De regen van de laatste weken heeft wat verlichting gebracht, maar analisten betwijfelen of het voldoende is om gemiddelde opbrengsten te halen.

Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) publiceerde vorige week donderdag een prognose voor 2011/2012. De wereld gaat opnieuw meer graan verbruiken dan oogsten, waardoor de voorraden aan het eind van het seizoen zijn gekrompen. Op 30 juni 2012 is de voorraad genoeg om 18,6 procent van het verbruik te dekken. Dat is bijna net zo laag als de 17,4 procent ‘stocks-to-use-ratio’ van seizoen 2007/2008, toen de graankrapte leidde tot recordprijzen.

De beschikbaarheid knelt in het nieuwe seizoen het meest bij mais. De productie stijgt wereldwijd naar een record van 866 miljoen ton. Maar het verbruik stijgt ook naar een record van 872 miljoen ton. De wereldwijde maisvoorraad krimpt aan het eind van het seizoen naar 112 miljoen ton. Dat is de kleinste voorraad in zestien jaar.

Akkerbouwers gaan dit jaar ook meer tarwe produceren, vanwege de goede prijzen van het afgelopen seizoen. De productie valt volgens het USDA lager uit dan het verbruik, waardoor de wereldvoorraad tarwe krimpt.

De zakenbank Goldman Sachs vindt het USDA te optimistisch in zijn oogstprognose voor mais en tarwe in de VS. Veel akkerbouwers zijn te laat met inzaaien vanwege de regen en zullen sojabonen zaaien of hun verzekeringsuitkering innen. De mais die gezaaid is, zal minder opbrengst geven, verwacht Goldman Sachs. ”Bovendien is ongeveer 700.000 hectare land onbruikbaar geworden voor de teelt van mais en sojabonen door overstromingen van de Mississippi en de Missouri. De balans tussen vraag en aanbod van mais blijft erg krap en dat drijft de prijs op.”

Ook analisten van de Rabobank Agri Commodity Markets Research verwachten dat de maismarkt krap blijft. ”De vraag naar mais blijft groeien, ondanks dat de prijzen bijna een record hebben bereikt. De stocks-to-use-ratio in de wereld zakt bij mais naar 12,9 procent. Dat is het laagste niveau in bijna veertig jaar.”

De Rabo-analisten denken dat de tarweprijs die van mais gaat volgen in het nieuwe seizoen, omdat de granen voor een deel inwisselbaar zijn. ”Maar de tarwemarkt is minder krap dan die van mais. Dat komt vooral doordat de tarweproductie volgend seizoen behoorlijk stijgt.” Het USDA heeft de wereldproductie aan tarwe met vijf miljoen ton verlaagd naar 187 miljoen ton. ”Dat is nog steeds tien miljoen tot twaalf miljoen ton te hoog”, stellen de Rabo-analisten.

Wat graanseizoen 2011/2012 gaat brengen, is koffiedik kijken. Duidelijk is dat de EU minder graan oogst dan in voorgaande jaren. Daardoor is minder beschikbaar voor de export. Ook is duidelijk dat in Canada zeker 2,4 miljoen hectare land niet meer wordt ingezaaid omdat het te nat is. Canada is een grote tarwe-exporteur. Wat het zuidelijk halfrond gaat oogsten is zo vroeg in het seizoen niet te voorspellen.

Een grote onzekere factor is wat de landen rond de Zwarte Zee gaan doen. Rusland heft het exportverbod op per 1 juli, maar zal voorkomen dat de binnenlandse graanprijzen te hoog worden, bijvoorbeeld via een exportheffing. Rusland was tot vorig seizoen een grote exporteur van tarwe. Oekraïne heeft al een exportheffing ingesteld.

Een andere onzekere factor is dat de Senaat in de VS een wetsvoorstel heeft afgewezen, waardoor de subsidie op bio-ethanol uit mais blijft bestaan. Vorig jaar verwerkte de VS ruim een derde van alle mais tot bio-ethanol. Onzeker is hoeveel meer daar bij komt.

Een andere onzekere factor vormen India en China. India oogst veel tarwe, waardoor het land mogelijk het exportverbod gaat opheffen. China heeft enorme voorraden, maar onzeker is of die ooit op de markt komen. Ook is onduidelijk hoeveel graan China gaat oogsten. Het land staat bekend om zijn gebrekkige statistieken.

Feit is wel dat sinds begin juni de tarwe- en maisprijzen zijn gezakt. Niet alleen de goede weersberichten spelen een rol. Het herstel van de economie wil maar niet vlotten en er zijn grote zorgen over de schuldenlast van de VS en enkele EU-lidstaten. Op de termijnmarkt in Parijs noteerde het novembercontract voor tarwe op 1 juni nog € 236,25 per ton. Deze week was de notering gezakt naar € 218,75. Het novembercontract voor mais verloor deze maand bijna 16 euro en eindigde dinsdag op € 210,75 per ton.

Analisten

Analisten vermoeden dat de prijsdalingen vooral worden veroorzaakt doordat speculanten uit een zakkende graanmarkt stappen. Zeker is dat de wereld in 2011/2012 opnieuw te weinig graan oogst om aan de behoefte te kunnen voldoen.

VS voorspelt structureel te lage wereldgraanproductie in vroege oogstprognoses
Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) schat de wereldgraanproductie voorafgaand aan het graanseizoen systematisch te laag in. Ook het graanverbruik in de wereld valt uiteindelijk vaak lager uit dan het USDA in de juniprognoses voorspelt.

Het USDA publiceert iedere maand prognoses over productie en verbruik van graan in de wereld. Analisten vinden de USDA-prognoses belangrijk omdat de VS verreweg de grootste exporteur van tarwe en mais ter wereld is. Het land heeft er groot belang bij de wereldmarkt goed in te schatten.
Ieder jaar maakt het USDA in mei de eerste voorspelling voor het komende graanseizoen, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Maar het USDA zegt zelf dat de mei-prognose prematuur is.

Begin juni volgt de tweede oogstprognose voor het komende graainseizoen. Dan is op het noordelijk halfrond de oogst net begonnen en kan een inschatting worden gemaakt hoe het graan er voor staat. Op het zuidelijk halfrond moet het meeste graan nog aan het groeiseizoen beginnen. Maar het noordelijk halfrond produceert het grootste deel van alle graan in de wereld

Uit berekeningen van agd.media blijkt dat het USDA de laatste tien jaar in juni de graanproductie voor het daaropvolgende seizoen systematisch te laag inschat. In vrijwel alle jaren valt de werkelijke productie uiteindelijk hoger uit dan in de juniprognose wordt verwacht, behalve in seizoen 2002/2003 en dit seizoen 2010/2011. Het USDA kon vorig jaar blijkbaar nog niet goed voorspellen hoeveel schade de droogte zou aanrichten in Rusland, de Oekraïne en Kazachstan.
Bij het verbruik geldt hetzelfde. Ook dit schat het USDA kort voor het begin van het nieuwe seizoen over het algemeen te laag in.

Wat verder opvalt, is dat de productie van graan veel moeilijker is te voorspellen dan het verbuik. Logisch, want weersinvloeden op de productie zijn in juni nog maar beperkt in te schatten, terwijl het graanverbruik constant jaarlijks met 1 tot 3 procent stijgt. Het verschil tussen de oogstprognoses van juni en wat werkelijk van de akkers is gehaald, blijkt de laatste tien jaar te variëren tussen min 3,4 procent en plus 6,2 procent. Maar dat is nog altijd veel minder dan het verschil in productie tussen de seizoenen onderling. Dat kan wel tien procent fluctueren.

Beheer
WP Admin