AlgemeenAchtergrond

Wereld staat stil bij mensenrechten

Met allerlei manifestaties wordt donderdag wereldwijd de Dag van de Mensenrechten gevierd.

De dag is in het leven geroepen om stil te staan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De algemene vergadering van de Verenigde Naties nam op 10 december 1948 de verklaring aan. Hieronder volgen enkele wetenswaardigheden over de mensenrechten.

Lang voor 1948 hielden individuele landen zich al bezig met de rechten van de mens en dan vooral die van hun eigen bevolking. Voorbeelden zijn de Engelse Magna Carta uit 1215, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1775 en de Franse Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen uit 1789 ten tijde van de Franse Revolutie. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) was het eerste officiële document dat wereldwijd gold.

Beheer
WP Admin