AlgemeenAchtergrond

Welk probleem wordt opgelost?

De LTO-Campagne ‘Melk, Donders belangriek’ dient de gemoedsrust van de achterban.

LTO start de campagne ‘Melk, donders belangriek’. Het imago van de zuivelsector zou door de acties (blokkades, melk weg laten lopen) krasjes en deuken hebben opgelopen. De maatschappelijke discussie, zegt LTO, is regelmatig gevoerd op basis van onjuiste feiten. Er valt wat recht te zetten. Burgers moeten ook weten hoe de boerenprijs zich verhoudt tot de winkelprijs.

Ambitieuze doelen. Temeer omdat individuele melkveehouders aan burgers moeten gaan vertellen waarom melk zo ‘donders belangriek’ is.
De campagne roept ook vragen op. Worden nu krasjes en deukjes hersteld of worden er juist bij gemaakt?

* Welke ‘juiste feiten en cijfers’ wil LTO de burger via een-op-een-contacten van een halve minuut eigenlijk aanreiken? Het draait om het complexe verhaal over liberalisatie van de EU-zuivelmarkt, stagnerende wereldeconomie, perspectief van de zuivelsector en het effect ervan op de melkprijs. Dat wordt niet eenvoudig. Op z’n best lukt het de ene misvatting te vervangen door een andere.
* Wat moet de burger met zijn nieuw opgedane kennis? Meer melk kopen?
* Welk beeld zet een sector van zichzelf neer als die behalve over zijn goede product ook praat over landschap, economie en werkgelegenheid? Oké, als het voortbestaan van de sector in het geding was, dan waren positieve neveneffecten goede argumenten om je bestaansrecht mee te bevechten. Maar dat is niet aan de orde en de kans dat zo’n campagne een beeld wegzet van een sector in het defensief is niet denkbeeldig.
* Dat alles weegt des te zwaarder, omdat niet duidelijk is welk acuut probleem wordt opgelost. Het verhaal van ‘deukjes en krassen’ steunt niet op consumentenonderzoek, het is een oordeel van LTO op basis van wat melkveehouders melden. Dat is een erg dunne basis.

Al met al lijkt ‘Melk, donders belangriek’ eerder goed voor de gemoedsrust van de LTO-achterban dan dat het bijdraagt aan het imago van de melkveehouderij.

Beheer
WP Admin