AlgemeenAchtergrond

‘Weinig telers klagen over zomerweer’

Ondanks de droogte hebben bodemherbiciden toch hun werk gedaan. Dat merkt Foort Sandee, directeur van gewasbeschermingsmiddelenleverancier en loonbedrijf Heyboer in Biddinghuizen. “Dat scheelt gewasschade en geld, omdat na opkomst minder hoeft te worden gespoten tegen onkruid.”

Foort Sandee houdt standaard de hele dag de buienradar in de gaten. Zo kan hij adrem reageren op weersveranderingen.
De buien die de laatste tijd zijn gevallen, leveren lang niet genoeg vocht aan de bodem om de droogte op te lossen. “Het is een apart seizoen”, merkt de directeur van middelenleverancier en loonbedrijf Heyboer op. “We begonnen vroeg met zaaien. In de laatste week van maart zat 99 procent van het uienzaad in de grond en stonden de machines alweer in het vet. Extreem vroeg.”

De aansluitende droge en warmte periode maakte de onkruidbestrijding lastig. Omdat leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen kort inkopen, raakten bepaalde middelen schaars. “Ze willen niet overhouden. Dat was soms lastig voor ons, want we gaan zelf ook geen enorme voorraden aanleggen. In ons wekelijkse bezoek aan de teler bespreken we welke middelen hij gezien de omstandigheden nodig heeft. Zo signaleren we snel wat er aan de hand is in de praktijk. Dat we een platte organisatie hebben, draagt daar zeker aan bij.”

Bij Heyboer werken zo’n dertig mensen, waarvan de helft zich in het veld begeeft. Ze bemannen de intensieve koeriersdienst die met busjes middelen naar de boer brengt, besturen machines voor het loonwerk en adviseren telers.

De adviseurs komen ‘s ochtends om half acht met een kop koffie bij elkaar om de actualiteit te bespreken. Zes adviseurs voor de akkerbouw, een vertegenwoordiger voor de fruitteelt en vruchtboomkwekerij en een bloembollenspecialist. “Bloembollen is in Flevoland en voor ons bedrijf een groeiende sector. Als je iets doet, moet je het goed doen. Anders bied je geen toegevoegde waarde. Dus zetten we specialisten in. Voor de bloembollenteelt verrichten we alle handelingen; van spitten en planten tot spuiten, kunstmest strooien, koppen en oogsten.”

Het warme weer komt de arbeidsverdeling van Heyboer ten goede. “Witlof- en peenzaad zit in de grond. Dan hebben we mooi tijd om bloembollen te rooien.”
De telefoon gaat. Sandees advies wordt gevraagd bij een perceel uien met stuifschade. “Wat kun je nog met zo’n perceel? Er liggen allerlei gewasbeschermingsmiddelen op. Mijn advies is mais zaaien. Dat geeft het minst risico en levert wat op als voer duurder wordt.”

De omzet van Heyboer bestaat voor tweederde uit gewasbescherming en voor eenderde uit loonwerk. Het werkgebied is Flevoland, vooral Oostelijk en Zuidelijk. Spuitwerk en middelenadvies doet Heyboer land- en tuinbouwbreed. Voor wat betreft loonwerk richt Heyboer zich hoofdzakelijk op de teelt van ui, peen en bloembollen. “In uien zijn we waarschijnlijk de grootste van Nederland met twaalf zaaimachines, alleen al voor zaaiuien.”
Een deel van het werk wordt zelfs in Frankrijk uitgevoerd. “Een klant van ons teelt daar zilveruien en eerstejaars plantuien”, legt Sandee uit. “Steeds meer. De druk van bodemziektes is daar lager, omdat de teelten in Frankrijk niet zo intensief voorkomen als hier.”

Met diepladers worden in de zomer vijf rooimachines naar de Franse akkers gebracht. “Ja, dat is een heel spektakel”, grijnst Sandee, die trots een deel van zijn machinepark laat zien dat in de vestiging in Biddinghuizen staat. Op een regenachtige dag zijn de medewerkers met preventief onderhoud bezig. “Zodat we niet zo gauw komen stil te staan op het land.”
In Zeewolde staat ook een vestiging van Heyboer. Van daaruit worden de spuitwerkzaamheden aangestuurd. “Onkruidbestrijding ronden we nu af en we beginnen net met de ziektebestrijding. In tarwe is dat klaar. Aardappelen hebben het eerste rondje phytophthorabestrijding er intussen op liggen. “Flevoland is een gevaarlijk gebied wat phytophthora betreft. Vanwege het klimaat en het grote aantal biologische telers. Op dat laatste spelen we in met een speciale biologische spuit. Hiermee kunnen we middelen toedienen die geschikt zijn voor de biologische akkerbouw. Chemische middelen komen hier niet in. Telers kopen zelf niet zo’n spuit. Het is uniek dat wij dat voor ze hebben gedaan.”

Heyboer beschikt over veel machines en spreekt zelfs over overmachanisatie in Flevoland. “Bij een najaar als vorig seizoen merk je waarom dat belangrijk is. Telers hoeven geen drie weken te wachten op de werkzaamheden. We hebben veel capaciteit in deze polder. Daarmee maken je het werk wel wat duurder. Klanten zijn veeleisend op rooimomenten. Toen ik ruim twintig jaar geleden bij dit bedrijf aan de slag ging, wachtte de boer rustig af tot we een klus kwamen klaren. Tegenwoordig willen ze de dag en liefst ook een tijdstip afspreken. Alles wordt gepland. Om aan al die wensen te kunnen voldoen, hebben we veel machines nodig.”

Om efficiënt te kunnen werken, wil Sandee digitaal communiceren stimuleren met online registratie. “Boeren zijn steeds minder vaak thuis te vinden. We kunnen toch een accuraat gewasbeschermingsadvies geven als alle gegevens, wanneer waarmee is gespoten, via een online applicatie zijn te vinden. Natuurlijk blijft persoonlijk contact belangrijk, maar face-to-face wordt helaas soms minder frequent.”

Afgelopen najaar was door weersomstandigheden hectisch. Toch vallen de gevolgen van de modderige oogst mee. De koude winter heeft gezorgd voor een mooie losvallende grond. Over het zomerse weer hoort Sandee in zijn werkgebied weinig akkerbouwers klagen. “Gelukkig kan hier worden beregend. Voor de prijsvorming is droogte alleen maar goed.”

Veel gewassen lopen twee weken voor. Helaas brengt de warmte ook een vroege hoge insectendruk met zich mee. Zo zijn ook al trips gevonden in uien. De luisdruk in consumptieaardappelen is groot, benoemt Sandee. Dat is bevestigd door de vangbakken die we zelf bij klanten hebben uitgezet. “De veldboonluis is al vroeg aangetroffen.”

Uien krijgen dezer dagen de eerste preventieve bescherming tegen valse meeldauw. Waar trips zijn gevonden, worden deze bestreden. In warmte planten deze zich snel voort.
Om het effect van middelen zelf zo objectief mogelijk te monitoren, heeft Heyboer eigen proefvelden. Onder ander in Biddinghuizen, vlak bij de hoofdvesting. Hier komen de vertegenwoordigers regelmatig samen om resultaten te bekijken en ervaringen uit te wisselen. Dat kan gepaard gaan met een korte discussie over middelen en combinaties in bepaalde situaties. Sandee: “Ook al zijn we nog zo druk, deze momenten pakken we altijd even mee. Proefvelden bekijken is sowieso heel belangrijk voor ons. Ook bij leveranciers, ook in het buitenland. Zo verkrijgen we een zo goed mogelijk beeld van middelen in verschillende situaties over meerdere seizoenen.”

www.heyboerbv.com

Beheer
WP Admin