AkkerbouwAchtergrond

‘Weinig invloed op peenmarkt’

De peenoogst is kleiner door minder opbrengst per hectare bij een stabiel areaal. Dat is volgens Dutch Carrot Group echter geen reden voor een jubelstemming. ”De peenmarkt is Europees. We hebben er niet zoveel invloed op.”

Dutch Carrot Group is een samenwerkingsverband tussen Agrifirm, Hiemstra en Koop Landbouw en wordt vertegenwoordigd door respectievelijk Hendrik Eerkens, Hans Steltenpol en Hans Knook. Ze ventileren een nuchtere visie op het peenseizoen.

Hoe verliep de teelt?
”De oogst van 2011 is in kilo’s een stuk kleiner dan in de voorgaande jaren. De wortels bleven korter door een overvloed aan water. Aangezien het areaal nauwelijks is toegenomen, betekent dat minder productie. Dat geldt ook voor omringende landen.”

Dus een hoge prijs?
”De beurs ging in oktober redelijk omhoog, vooral doordat koelhuizen zich hebben volgekocht. We hadden minder peen, maar meer koelhuizen. Het bedrag dat daaruit voorkomt, is eigenlijk representatief voor de markt.”

Hoe verloopt de export?
”Momenteel missen we export. De oogst is achter de rug en de peen zit achter de deuren, maar het buitenland heeft nog eigen productie. Door het zachte weer kan overal nog worden gerooid. November, december is vaak een lastige periode. De klant moet wennen aan de hogere prijs van gekoelde producten. Zolang in het buitenland nog wordt geoogst, is het lastig om de prijs voor gekoelde peen omhoog te krijgen.”

Hoe gaat het in het buitenland? 
”Nederlandse exporteurs hebben zowel de Duitse als Oost-Europese export nodig. De Duitse oogst is vergelijkbaar met die van ons. De oogst in Oost-Europa is moeilijk in te schatten. Het lijkt redelijk, maar het ligt eraan wie je spreekt. De arealen zijn stabiel, maar het fenomeen economische crisis werkt daar wel door. De vraag kan er wel zijn, maar er moet ook geld zijn.”

Wat voorzien jullie?
”We kijken niet op voorhand aan tegen een goed of kansloos seizoen. We moeten in elk geval oppassen voor een jubelstemming. De uiteindelijke productie is bepalend. De peenmarkt is Europees. We hebben er niet zoveel invloed op. Nederland is een grote speler op de Europese markt, maar pas nadat de lokale voorraad op is. Bewaartechniek is onze grote troef. Onze bewaarmogelijkheden zorgen ervoor dat de afzet kan worden uitgesmeerd. Het is dus moeilijk om nu aan te geven hoe het zich verder ontwikkelt. Dat kan pas als de aflandperiode ook in het buitenland echt achter de rug is. Op lichte gronden in bijvoorbeeld Duitsland en Oost-Europa wordt nog geoogst. Dat heeft veel invloed op de markt.”

Als het maar eens flink koud wordt, toch?
”Zodra het kouder wordt, neemt de emotie rond peen toe. Het is een dure teelt, maar voor de consument geen duur product. Peen hoort bij de goedkopere groente. Maar mensen eten geen hutspot bij zomerse temperaturen. Daarbij vormt vorst een risico voor alles wat nog in de grond zit.”

Beheer
WP Admin