AlgemeenAchtergrond

Weinig bijval voor parlementaire commissie

Voor Harm Evert Waalkens, Tweede Kamerlid PvdA, is dit de zesde dierenziektecrisis.

Toch voelt hij niets voor het idee van de SP om een parlementaire commissie te laten kijken hoe het verder moet met de intensieve veehouderij.

Waar SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks deze nieuwe uitbraak een goed moment vinden om te breken met de huidige aanpak, wil de PvdA “eerst deze brand blussen”. CDA en VVD wachten op onderzoek van het kabinet en vinden dit niet het juiste moment om deze heroverweging te beginnen. De ChristenUnie geeft aan te willen kijken naar vragen die na het kabinetsonderzoek wellicht nog openstaan.

Wat betreft Waalkens kunnen de bakens ook stap voor stap worden verzet, bijvoorbeeld door er niet meer aan bij te dragen dat kalveren en varkens over grote afstanden worden vervoerd. “We willen kwalitatieve randvoorwaarden stellen.” Waalkens wil goed kijken hoe dat in de praktijk uitpakt. “Hopelijk niet in een nieuwe crisis. Dit snijdt echt door mijn boerenhart.”

Het CDA vindt het ongepast dat de discussie juist nu wordt aangezwengeld. ,,Het is misselijk hierover te beginnen nu de sector in de problemen zit”, meent Henk Jan Ormel. Hij vindt dat zeker moet worden nagedacht over de gevolgen en risico’s van de veehouderij. “Maar alle veehouderij in Nederland is intensief, ook de biologische. Als GroenLinks heel Nederland aan de tofu wil hebben, zeg dat dan.” De VVD heeft ook geen enkele behoefte aan een parlementaire commissie. We moeten deze niet met elkaar te vergelijken dierenziektes niet aangrijpen als argument voor zo’n onderzoek, aldus Kamerlid Janneke Snijder.

GroenLinks vindt de Q-koorts een “nationaal drama maar ook een nationale wake-upcall”. Volgens Tofik Dibi biedt het minister Gerda Verburg (LNV) gelegenheid een “punt te maken van de donkere kant van de intensieve veehouderij”.

Verburg op haar beurt gaf aan dat ze geen behoefte heeft aan een parlementaire commissie. Ze adviseert eerst te wachten op de resultaten van het onderzoek dat nu aan de gang is. Ook haar collega Ab Klink (Volksgezondheid) stelt dat het thema de aandacht heeft en dat de Kamer er in 2010 zeker over spreekt als het rapport van kabinet uitkomt.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin