AlgemeenAchtergrond

Weinig aandacht voor toeslagen

Akkerbouwers en melkveehouders hebben hun be­drijfsvoering nauwelijks aange­past aan de dit jaar ingevoerde be­drijfstoeslagen. Hoewel de inko­mens als gevolg van het Europese landbouwbeleid fors kunnen da­len, weerhoudt onduidelijkheid over de regels boeren ervan con­crete maatregelen te nemen.

Beheer
WP Admin