AlgemeenAchtergrond

Weidegrond valt onder cultuurgrondvrijstelling

Een manegehouder wordt door de rechtbank Den Haag in het gelijk gesteld.

De gemeente bijt in het stof. De cultuurgrondvrijstelling voor bedrijfsmatig geëxploiteerde grond is van toepassing. Er is in dit geval geen sprake van hobbymatig gebruikte grond.

Kort samengevat is de aan de rechter voorgelegde zaak de volgende:

Tot de onroerende zaak van de manegehouder behoort onder meer ongeveer 8,6 hectare weidegrond. In geschil is of op de weidegrond de cultuurgrondvrijstelling van toepassing is. Volgens de rechtbank is de cultuurgrondvrijstelling hier van toepassing. De weidegrond wordt gebruikt voor het laten grazen van eigen paarden en paarden van derden, voor de productie van gras en hooi en voor de verhuur aan derden die het gehuurde eveneens voor deze doeleinden gebruiken.

Naar het oordeel van de rechtbank volgt hieruit dat de weidegrond cultuurgrond is en dat het gebruik van deze cultuurgrond is aan te merken als ‘weidebouw’ in de zin van art. 7:312 BW. Derhalve dient voor de toepassing van art. 2, lid 1, onderdeel a, Uitvoeringsregeling Wet WOZ en art. 220 d, lid 1, onderdeel a, Gemeentewet ervan te worden uitgegaan dat de weidegrond ten behoeve van de land- of bosbouw gebruikte cultuurgrond is. De activiteiten van eiser zijn voorts voldoende omvangrijk en samenhangend om te kunnen gelden als een bedrijfsmatige exploitatie van de weidegrond. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Den Haag 5 februari 2009, 08/03039

Beheer
WP Admin