VarkensAchtergrond

‘We gaan voeren zoals de Duitsers’

Bijproducten voor de varkenshouderij worden schaarser, boeren reageren daarop.

Het aanbod en soort beschikbare bijproducten voor de varkenshouderij verandert op niet al te lange termijn. Berrie van Veen van Duynie onderschrijft dat. Wel blijft het advies om bij nieuwbouw te kiezen voor een brijvoerinstallatie.

Het aanbod van bijproducten slinkt, met name energie wordt schaarser. Wat heeft dat voor een gevolgen voor de varkenshouderij?
,,Producten uit de graan- en aardappelverwerkende industrie zullen inderdaad in mindere mate voorhanden zijn dan in het verleden het geval was. De industrie doet er alles aan om het volume reststromen te minimaliseren. De kunst voor de industrie is de reststromen die dàn nog overblijven zo goed mogelijk te verwaarden, dat is niet per definitie in de varkenshouderij.”

Zijn er alternatieven voor de varkenshouder?
,,Ik verwacht dat varkenshouders hetzelfde gaan doen als hun Duitse collega’s. Denk daarbij aan het zelf verbouwen van maïs voor CCM of granen voor zetmeel. Varkenshouders zonder grond zullen afspraken maken met bijvoorbeeld akkerbouwers in de regio. Met een geschikte opslag en een hamermolen kan een varkenshouder prima graan voeren ter vervanging van tarwezetmeel.”

Aardappelverwerkers schillen steeds dunner en vergisten hun restproduct. Wat betekent dat voor de beschikbaarheid en prijs in het komende seizoen?
,,Er zijn inderdaad aardappelverwerkers die nu al zelf hun restproduct vergisten. Aan het eind van dit jaar komen er daar nog een paar bij. Het is allemaal nog wat experimenteel en een monovergister is zo bij zo lastig draaiende te houden. Daarom verwacht ik dat in het seizoen 2008/2009 de effecten op de beschikbaarheid van aardappelproducten beperkt zullen zijn.”

Lees de rest van het interview in Boerderij nr. 32 van 6 mei 2008

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin