AlgemeenAchtergrond

Watertekort begint te nijpen

Aanhoudende droogte, maximale kasventilatie en hoge gewasverdamping zorgen voor leegraken van de waterbassins. Om het watertekort aan te vullen maken glastuinders gebruik van verschillende alternatieven.

Beheer
WP Admin